Kanton Sarajevo učesnik dvodnevne konferencije Evropskih gradova u Beču na temu izazovi ljudskih resursa

U Beču se 26. i 27. aprila održala konferencija Evropskih gradova na temu "Grad kao poslodavac: Izazovi i potencijali ljudskih resursa" koju organizuje Grad Beč, zajedno sa svojim međunarodnim uredima u partnerskim gradovima.

Grad Beč je zajedno sa svojim partnerskim gradovima u okviru "European Cities Conference" analizirao mogućnosti i trenutne izazove za gradske uprave u oblasti ljudskih resursa. Uprave koje dobro funkcioniraju su velika prednost za dobar kvalitet života u gradu.

Prvog dana konferencije razgovaralo se o razvoju tržišta rada, demografskim promjenama i njihovim posljedicama na javni sektor. U okviru panela s međunarodnim učešćem tematizirala se regrutacija, unapređenje i vođenje saradnika, te predstavljeni dobri primjeri iz drugih gradova. 

Učesnica panela "Uloga lidera u vremenima promjena - Leader quo vadis?" bila je Onahti Čerkez, pomoćnica ministrice pravde i uprave Kantona Sarajevo.

Drugog dana, konferencija je bila posvećena novim zahtjevima u svijetu rada i kako se može zajedno oblikovati. Tom prilikom, učesnici su se osvrnuli na nove modele rada, programe za pripravnike, menadžment talenata, nova saznanja iz psihologije i bihevijoralne ekonomije, kao i na mogućnosti razmjene na međunarodnom nivou.