Kanton Sarajevo: U pripremi Protokol o postupanju u slučaju seksualnog uznemiravanja i nasilja

Na prijedlog Ministarstva pravde i uprave, Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Rješenje o imenovanju ekspertnog tima za izradu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog uznemiravanja i nasilja u organima uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim licima, čiji je osnivač Kanton Sarajevo.


Imajući u vidu aktuelna dešavanja i ispovijesti žrtava seksualnog uznemiravanja, iznesenih u okviru pokreta i platforme "Nisam tražila", Vlada je odlučila donijeti pomenuti Protokol u cilju sistemskog rješenja i osiguranja pomoći, podrške i zaštite žrtvama seksualnog nasilja, te suzbijanja i sprečavanja ponavljanja nasilja za institucije i organe čiji je osnivač Kanton Sarajevo.


"Brojna i strašna svjedočanstva o seksualnom zlostavljanju i uznemiravanju, koja ovih dana imamo priliku pročitati putem društvenih mreža, ukazuju da na području cijelog regiona, pa ni Bosne i Hercegovine, institucije nisu uspostavile adekvatne mehanizme zaštite od seksualnog uznemiravanja i nasilja, kao ni sisteme prijavljivanja počinilaca, te zaštite žrtava. Iako Zakon o zabrani diskriminacije obavezuje sva javna tijela, te druga pravna lica da uspostave učinkovite interne procedure zaštite od diskriminacije, među koje spada i seksualno uznemiravanje, evidentno je da ta norma nije ispoštovana, zbog čega se Vlada Kantona Sarajevo odlučila na ovakav potez", obrazložila je resorna ministrica Lejla Brčić.


U ekspertni tim za izradu Protokola imenovani su Dr. Majda Halilović kao predsjednica, dok su za članice i članove imenovani advokatica Senka Nožica, prof.dr. Dženana Husremović, psihologinja/psihoterapeutkinja Enisa Mešić, Dr. Zilka Spahić-Šiljak, prof.dr. Elmedin Muratbegović, dipl.iur Zlatan Karović i Dr. Midhat Izmirlija.


Rok za izradu Protokola je 30 dana.


Iako će navedeni Protokol biti obavezujući za institucije i organe čiji je osnivač Kanton Sarajevo, Vlada će dati preporuku opštinama, ali i svim pravnim subjektima da prihvate i u svojim radnim sredinama osiguraju implementaciju odredbi Protokola.