Kanton Sarajevo i GIZ: Ciljana edukacija uposlenih u institucijama KS o javnim nabavkama, uključen i Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS

Saradnja na polju edukacije svih uposlenika u institucijama Kantona Sarajevo bila je povod današnjeg sastanka premijera Kantona Sarajevo Marija Nenadića i ministrice pravde i uprave Merse Kusture s Mirsadom Buljevićem predstavnikom Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ) i Đenanom Salčinom direktorom Agencije za javne nabavke BiH.

Ovom prilikom, Buljević je informisao premijera i ministricu da GIZ realizira Projekt besplatne edukacije zaposlenih u javnoj upravi u segmentu javnih nabavki, za koji već imaju planirana finansijska sredstva.

"Radi se o tri vrste edukacija o javnim nabavkama. Prva bi obuhvatila sve službenike koji se bavi ovim poslom, druga bi bila usmjerena na rukovodeće državne službenike, dok bi treća bila usmjerena samo na odabrani broj službenika", naveo je Buljević.

Dodao je kako GIZ ima podršku Njemačke i Britanske vlade.

Obuka bi se, kako je najavio, počela sredinom septembra, a realizirala bi se online i putem webnara.

Premijer Nenadić je poručio kako je Vlada Kantona Sarajevo spremna dati podršku ovom projektu, te da je vrlo važno da uposleni u institucijama Kantona Sarajevo prođu ciljane obuke.

Ministrica Kustura je rekla da Uredba o kontroli javnih nabavki KS dopunjena, te da će s njenom primjenom krenuti od 01.01.2021.godine.

"Preduslov za implementaciju ove uredbe su upravo edukacije uposlenih u institucijama KS. Nakon što Vlada usvoji Odluku o organizaciji obuka iz oblasti javnih nabavki za uposlenike institucija čiji je osnivač Kanton Sarajevo, njenu implementaciju preuzet će Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS. Ovom odlukom Ured će biti zadužen za realizaciju obuka”, naglasila je ministrica Kustura.

Smatra kako su edukacije neophodne i značajne, te je najavila da će na narednom sastanku s GIZ- om i Agencijom za javne nabavke BiH prisustvovati i šef Ureda Erduan Kafedžić.

“Obuke se moraju završiti do kraja ove godine, kako bi se krenulo s provođenjem Uredbe o kontroli javnih nabavki”, zaključila je ministrica Kustura.