Forto – Zornić: Potpisan novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike KS

Premijer Kantona Sarajevo Edin Forto i predsjednik Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika Kantona Sarajevo Elvis Zornić potpisali su novi Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo, koji stupa na snagu danom potpisa.

Prema riječima premijera Forte, novi Kolektivni ugovor, pored prava garantovanih zakonom, predviđa i dodatne socijalne i druge pogodnosti za sve državne službenike i namještenike u organima državne službe KS, usklađene sa važećim propisima i trenutnom situacijom.

„Uz razumijevanje sindikata, ugovoreno je da se naknada po osnovu poslova sa povećanim rizikom neće isplaćivati u 2021. godini, zbog aktuelne pandemije koronavirusa koja se odrazila i na Budžet KS. U Budžetu će ovim ostati sredstva od nekoliko stotina hiljada konvertibilnih maraka“, kazala je ministrica pravde i uprave KS Lejla Brčić obrazlažući ovaj kolektivni ugovor koji je Vlada KS danas na svojoj vanrednoj sjednici usvojila.

Inače, tekst novog Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe KS je plod višemjesečnog zajedničkog rada predstavnika pomenutog sindikata i Vlade KS. A odgovara i svim zahtjevima Zakona o radu, novog Zakona o zaštiti na radu, kao i trenutnog stanja u kojem se nalazi Kanton Sarajevo, država Bosna i Hercegovina i cjeli svijet, uzrokovanog posljedicama nastalim pojavom i širenja koronavirusa.

U centru pažnje potpisanog Kolektivnog ugovora su pogodnosti koje su dogovorene za državne službenike i namještenike - roditelje djece, čiji je invaliditet u utvrđenom procentu od 100% i 90%. Radi se o tome da će ove kategorije uposlenika za polovinu radnog vremena ubuduće imati zagarantovana ukupna primanja u visini pune plaće.

„Isto pravo će, kao poticajnu mjeru, ostvarivati i državne službenice i namještenice koje imaju blizance, treće i svako slijedeće dijete“, istakla je ministrica Brčić.

U skladu sa tekstom novog Kolektivnog ugovora, svaki državni službenik i namještenik koji nije stekao pravo na puni godišnji odmor za dane godišnjeg odmora, po osnovu navršenog mjeseca rada, imat će pravo na regres srazmjeran broju dana godišnjeg odmora koje koristi u odnosu na 20 dana punog godišnjeg odmora.

Posebno poglavlje dokumenta posvećeno je sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu i u cijelosti je usklađeno sa novim Zakonom o zaštiti na radu Federacije BiH.

„Sindikat je na osnovu činjenica koje je iznijela Vlada Kantona Sarajevo imao razumijevanja za trenutno stanje u Budžetu KS, koji se manje puni u odnosu na prethodne, zbog posljedica izazvanih koronavirusom, zbog čega je određena prava na naknade na osnovu poslova sa posebnom prirodom posla zaledio i neće ih isplaćivati u 2021. godini, čime je još jednom pokazana solidarnost državne službe sa privatnim sektorom i svima drugima koji su pogođeni pandemijom koronavirusa“, istakao je Zornić ovom prilikom.

Dodao je da je tokom pregovora o izradi novog Kolektivnog ugovora socijalni dijalog bio na visokom nivou, kao i da novim Ugovorom svi treba da budu zadovoljni.