Eric Larson preuzeo dužnost savjetnika za borbu protiv korupcije u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS

Eric Larson, bivši međunarodni tužilac Tužilaštva BiH i bivši savjetnik za pravosuđe u Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori, danas je stupio na dužnost savjetnika za borbu protiv korupcije u Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

To je danas službeno započeto i istaknuto na press konferenciji organiziranoj povodom stupanja na dužnost gospodina Larsona.

Prilikom obraćanja medijima kazao je da mu je čast preuzeti ovu dužnost savjetnika za borbu protiv korupcije Ureda za borbu protiv korupcije u Kantonu Sarajevo.

"Drago mi se vratiti u Sarajevo. Radim više od 35 godina u pravosuđu s naglaskom na sprečavanje i borbu protiv korupcije. Pružat ću podršku bh. kolegama koji poduzimaju aktivnosti na identifikaciji, sprečavanju i borbi protiv korupcije", kazao je.

Larson je istakao da je Ambasada SAD-a u BiH spremna da pomogne u toj važnoj borbi te je najavio mnoge aktivnosti.

"Moje imenovanje je samo jedna od mnogih inicijativa da pružimo širok spektar podrške. U konačnici, ovo je vaša borba. Da bi BiH bila uspješna u borbi protiv korupcije potrebno je zalaganje svih nivoa vlasti u cijeloj državi", dodao je.

On je kazao da se takav sistem mora uspostaviti na svim nivoima vlasti. Istakao je i važnost identifikacije i procesuiranja međunarodne korupcije.

"Policija i tužilaštvo moraju istraživati i procesuirati sistemsku korupciju. Sjedinjene Američke Države su spremne. Ja sam spreman", poručio je.

Otpravnica poslova Ambasade SAD-a u BiH Ellen Germain je kazala da je pozitivan znak što je tako mnogo zvaničnika iz političkih struktura i agencija danas tu kako bi se govorilo o temi koja je ključna za budućnost BiH, a to je sprečavanje korupcije i borba protiv nje.

"Američka vlada i narod su posvećeni BiH koja ima svoje mjesto demokratskih zemalja Evrope i koja svojim građanima ulijeva optimizam za budućnost. Taj optimizam će biti vidljiv kada svi nivoi BiH budu radili u korist građana, a ne u korist uskih ličnih interesa, džepova političara ili njihovih stranaka. Građani BiH kao i svi građani svijeta zaslužuju kvalitetnu upravu, da imaju povjerenja da javna sredstva, novac koji proizvode svojim radom, bivaju korištena za poboljšanje njihove svakodnevnice“, dodala je.

Ona je kazala da su prepreke za bolji život građana BiH korumpirani političari, pravosudni sektor pod utjecajem političkih interesa, novinari kojima se prijeti zbog izvještavanja o korupciji, javne službe koje služe za promociju ili odbranu ličnih i političkih interesa, javna preduzeća pod kontrolom te političari koji daju prednost promociji etničkih podjela da bi zadržali kontrolu, a ne kvalitetnu upravu.

Ona je govorila i o javnim nabavkama koje su namještene te spomenula i granične policajce koji uzimaju mito.

"BiH treba transparentnije odlučivanje vlasti, elektronske sisteme nabavke i transparentne budžetske procese. BiH su potrebni kvalitetni zakoni o sukobu interesa, propisi za prijavu imovine uz koje idu praćenje i provedba te neovisna policija i tužitelji koji imaju podršku za borbu protiv korupcije gdje god je identifikuje, bez obzira na političke interese", poručila je.

Kazala je da je potrebna vlast odgovorna prema građanima i koja ima njihovo povjerenje.

Germain je kazala da je Kanton Sarajevo posljednjih godina primjer kvalitetnih provedbi reformi.

"Mi ne dajemo samo verbalnu, nego i konkretnu podršku. I nadam se da ćemo ovakve Urede imati širom Bosne i Hercegovine. Eric Larson će svoj posao obavljati u Kantonu Sarajevo i biti resurs ne samo ovog Ureda, nego i organizacija i pojedinaca širom BiH posvećenih poštenoj vlasti i borbi protiv korupcije", rekla je.

"Sretni smo što se Eric vratio u BiH da obavlja ovaj važan posao", zaključila je.

U svojstvu dobrih domaćina javnosti su se obratili premijer KS Mario Nenadić i šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS Erduan Kafedžić.

Premijer Nenadić je naveo je da je Ured oformljen u vrijeme kada je obavljao funkciju ministra pravde i uprave u KS. U to vrijeme, zajedno sa Vladom KS, dao je veliku podršku osnivanju ovog važnog tijela u Kantonu.

"S ponosom mogu reći da današnji događaj, kao i rezultati koje Ured postiže, u velikoj mjeri pokazuju opravdanost njegovog osnivanja, jer se Kanton Sarajevo, kao i na brojnim drugim poljima, može ponositi napretkom i svime što je urađeno u borbi protiv korupcije. Jednostavno, Vladi Kantona Sarajevo treba jedan ovakav Ured", rekao je premijer Nenadić, dodavši da na dnevnoj osnovi razmjenjuje informacije o radu Ureda.

"Posebno odgovornu ulogu imali smo kod javnih nabavki u stanju pandemije koronavirusa. S tim u vezi, Vlada KS je razmatrala neki oblik ranih upozorenja koje je Ured prezentirao i dao nam na razmatranje. Time smo u značajnoj mjeri preventivno djelovali na način da su institucije u KS shvatile da nabavke u vrijeme pandemije ne mogu izaći iz okvira propisanih državnim i drugim propisima javnih nabavki",rekao je premijer Nenadić.

Svjesna značaja Ureda, Vlada KS je prije mjesec dana odobrila upošljavanje desetak osoba, jer je nepopunjenost ovakvih institucija veliki rizik nepostojanje adekvatne stručne i svake druge popunjenosti.

"Zahvalan sam američkoj administraciji na podršci, a kao premijer garantujem da ni na koji način neće vršiti utjecaj na rad Ureda, osim podrške njegovom radu. Pozivam sve građane da prijave svaki pokušaj ili oblik korupcije na terenu, jer će nam to biti od značaja da putem nadležnih organa preventivno djelujemo. Današnje stupanje na dužnosti savjetnika Larsona, direktan je i konkretan doprinos jednoj takvoj aktivnosti", rekao je premijer Nenadić.

Šef Ureda Erduan Kafedžić je izjavio kako je ovim imenovanjem započela nova faza u borbi protiv korupcije.

"Korupcija je tema sve prisutnija u našoj javnosti, ali je pitanje jesmo li svjesni njene pogubnosti. Na ovaj problem se može djelovati samo sistemskim rješenjima. Formiranjem tima Vlade KS počinje borba protiv ove pošasti. Danas imamo i Ured za borbu protiv korupcije KS koji je jedina profesionalna institucija u državi ove vrste. Kadrovski deficit nam je jedini problem, ali nadam se da ćemo i njega uskoro riješiti", istakao je Kafedžić.

Dodao je i kako je ono sa čime se Ured može sa pravom pohvaliti provođenje cijelog niza zakonskih i drugih akata, kojima je Uredu propisana centralna uloga u njihovom provođenju.

„Ovom prilikom pobrojat ću samo one najvažnije, a među kojima je primarno provođenje Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo, kao prvog takvog antikorupcijskog zakona u Bosni i Hercegovini, koji je od izuzetnog značaja, jer treba da ukaže na eventualni sukob interesa, nezakonito bogaćenje i koruptivne aktivnosti do kojih može doći u obavljanju javne funkcije, te povećanju opšte transparentnosti u obavljanju javnih funkcija. Ovim zakonom propisana je obaveza nosilaca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo da prijave zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda, kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije“, precizirao je Kafedžić.

Istakao je i kako je Ured do današnjeg dana izdao ukupno 227 prekršajnih naloga, zbog kršenja odredbe člana 10. ovog Zakona, kojim je propisana obaveza godišnjeg prijavljivanja imovine od strane nosioca javnih funkcija. Naveo je i kako je Ured do danas izvršio provjeru imovine za ukupno 47 nosioca javne funkcije.

„U 31 slučaju su utvrđene određene nesrazmjere između podataka koje su nosioci javnih funkcija naveli u Obrascu prijave imovine, sa relevantnim podacima nadležnih organa vlasti i drugih pravnih lica koje je Ured prikupio u postupku provjere“, obrazložio je.

Potcrtao je i kako je Ured nadležan za vođenje Registra zaposlenih u javnom sektoru Kantona Sarajevo, koji obuhvata podatke za oko 25.000 zaposlenih, i Registra imenovanih lica Kantona Sarajevo, sa podacima za oko 3.000 aktivnih imenovanja. Ovi registri formirani su kao preventivni alati u povećanju transparentnosti i suzbijanju potencijalnih zloupotreba u javnom sektoru Kantona Sarajevo i kojima se po prvi put omogućava široj javnosti uvid u rad i strukture institucija javnog sektora Kantona Sarajevo.

Naglasio je kako u procesima zapošljavanja u javnom sektoru Kantona Sarajevo Ured imenuje supervizora, čime se preventivno nastoje ograničiti mogućnosti zloupotreba u ovim procesima. Ured je do sada imenovao supervizora u više od 300 konkursa.

„Uredbom o kontroli javnih nabavki svih institucija čiji je osnivač Kanton Sarajevo, koja stupa na snagu početkom naredne godine, propisano je da će Ured vršiti kontrolu javnih nabavki koje provode institucije Kantona Sarajevo i Ured se trenutno priprema za provođenje ovih nadležnosti. Uspostavljena je online Baza javnih nabavki Kantona Sarajevo“, kazao je Kafedžić.

Dodao je i kako Ured postupa po prijavama korupcije, zaprimljenim putem različitih mehanizama za prijavu korupcije. Ured je od svog osnivanja do sada zaprimio više od 770 prijava koruptivnih aktivnosti.