Ekspertni tim počeo izradu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog uznemiravanja i nasilja

Na danas održanom radnom sastanku Ekspertnog tima za izradu Protokola o postupanju u slučaju seksualnog uznemiravanja i nasilja u organima uprave, javnim preduzećima, javnim ustanovama i pravnim licima, čiji je osnivač Kanton Sarajevo, prema riječima predsjednice ovog tima Majde Halilović razmatrala se tema kako i na koji način napraviti i ugraditi efikasan i koristan mehanizam prevenciji, ali konkretne pomoći osobama koje su izložene nekom obliku neželjenog ponašanja u svojoj radnoj okolini.

Važna karika tog mehanizma jeste obezbijediti tim osobama da na siguran način mogu prijaviti slučajeve ovakvog uznemiravanja, kako i da te prijave budu na pravi način adresirane i obrađene.

“Mi smo danas razmotrili niz dokumenata za koje smo smatrali da bi nam bili korisni u izradi ovakvog mehanizma. Razmotrili smo specifičnosti određenih institucija i organizacija, te na koji način razviti mehanizam koji će moći pokriti sve te specifičnosti”, istakla je poslije sastanak Halilović.

Posebno je naglasila da se Protokolom želi uspostaviti mehanizam koji neće biti samo formalan, već mehanizam koji će imati svoju svrhu u prevenciji seksualnog uznemiravanja i zaštiti osoba koje su mu izložene.

Podsjećamo da je Vlada Kantona Sarajevo 26. januara ove godine imenovala ovaj Ekspertni tim, te ga zadužila da u roku od 30 dana napravi efikasan Protokol o postupanju u slučajevima seksualnog nasilja, a koji bi definisao kako i na koji način osoba koja je žrtva ovakvog nasilja može sebe zaštiti, te ukazati na izvore i činioce takvog nasilja.

Ekspertni tim čine stručnjaci različitih oblasti koji, pored predsjednice Majde Halilović, čine i članovi: Senka Nožica, Dženana Husremović, Enisa Mehić, Zilka Spahić-Šiljak, Elmedin Muratbegović, Midhat Izmirlija i Zlatan Karović.