Aktivnosti Sektora za upravu za period 01.01.2015. - 30.11.2015.

ZAHTJEVI ZA UPIS U REGISTAR UDRUŽENJA

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.2015.godine do 30.11.2015. godine zaprimilo je 103 zahtjeva za upis u registar udruženja. Postupajući po zahtjevima doneseno je 88 rješenja kojim je odobren upis u registar udruženja, 7 rješenja kojim je odbačen zahtjeva za upis u registar udruženja jer stranke nisu dopunile zahtjeve i 8 zahtjeva je u postupku rješavanja.

 

ZAHTJEVI ZA UPIS PROMJENA U REGISTAR UDRUŽENJA

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.2015.godine do 30.11.2015. godine zaprimilo je 143 zahtjeva za upis promjena u registar udruženja. S tim u vezi doneseno je 114 rješenja kojim je odobren upis promjena u registar udruženja (od toga 9 rješenja o prestanku rada udruženja), 18 zahtjeva je odbačeno jer stranke nisu dopunile zahtjeve, a 11 zahtjeva je u postupku rješavanja.

 

ZAHTJEVI ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

Ministarstvu pravde i uprave Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.2015.godine do 30.11.2015. godine obratila se 21 fizička i pravna osoba sa zahtjevom za pristup informacijama, po kojima je postupljeno.

S tim u vezi na jedno rješenje ministarstva uložen je prigovor koji je uspješno riješen.

 

ZAHTJEVI ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA NAMJEŠTENIKA SREDNJE ŠKOLSKE SPREME

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.2015.godine do 30.11.2015. godine zaprimilo je 24 zahtjeva za polaganje stručnog ispita namještenika srednje školske spreme. S tim u vezi donesena su 24 rješenja kojim je kandidatima odobreno polaganje stručnog ispita. Stružni ispit je položilo 23 kandidata, te su izdata 23 uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

 

ZAHTJEVI ZA ODOBRAVANJE IZRADE PEČATA

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.2015.godine do 30.11.2015. godine zaprimilo je 13 zahtjeva za davanje odobrenja za izradu pečata. Postupajući po zahtjevima doneseno je 13 rješenja kojim se odobrava izrada pečata.

 

 

MIŠLJENJA NA PRAVILNIKE O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.2015.godine do 30.11.2015. godine postupajući po zahtjevima organa uprave i službi Kantona Sarajevo dalo je 13 mišljenja o usaglašenosti pravilnika o unurašnjoj organizaciji sa propisima i racionalnosti unutrašnje organizacije.

 

 

ZAHTJEVI ZA IZDAVANJE IZVADKA IZ REGISTRA UDRUŽENJA

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.2015.godine do 30.11.2015. godine postupajući po zahtjevima udruženja izdalo je 316 izvadaka iz registra udruženja.