Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo

Adresa: 
Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21
Telefon: 
+387(0)33 214-033
+387(0)33 666-614
Fax: 
+387(0)33 214-033
Vrsta organizacije (novo): 
Državno tijelo
Ministarstvo: 
Ministarstvo pravde i uprave
Lokacija: