REGISTAR UDRUZENJA GRAÐANA

 Pretraga
Naziv udruženja sadrži
Skraćeni naziv sadrži
  Prikaži sve 

Stranica  Prva Prethodna Slijedeća Zadnja  od 71
     Slogovi 1171 u 1200 od 2130
Naziv udruženja
Skraćeni naziv
Općina
Ulica
Broj
Kontakt-telefon
Osobe
Datum upisa
UDRUŽENJE “BAŠTA U NASELJU”
 
Ilidža
TRG OTEŠKOG BATALJONA
60/2
 
Kajević Fehim - Predsjednik Udruženja; Turanjanin Mirko - Predsjednik Upravnog odbora; Pašajlić Drago - Član Upravnog odbora,
18.10.2007
UDRUŽENJE “SUNČANA BAŠTA”
 
Hadžići
MIŠEVIĆI
101
 
Alić Nesib - Predsjednik Udruženja; Zahirović Munib - Predsjednik Upravnog odbora; Dučić Belma - Član Upravnog odbora;
18.10.2007
UDRUŽENJE “FILOZOFSKO DRUŠTVO THEORIA”
 
Centar
FRANJE RAČKOG
1
 
Samir Arnautović - Predsjednik Udruženja;
09.10.2007
UDRUŽENJE UNIVERZALNA ŠKOLA SPORTA SPARTAKUS
U.Š.S.S.
Stari Grad
CARINA
2
 
Salko Huskić - Predsjednik Skupštine;
03.10.2007
UDRUŽENJE GAME ZONE INTERNET CENTAR
 
Stari Grad
DŽININA
12
 
Duranović Edin - Predsjednik Skupštine;
01.10.2007
UDRUŽENJE “OSMIJEH”
 
Novi Grad
ŽRTAVA FAŠIZMA
1
 
Merić Senad - Predsjednik Udruženja; Tabaković Nirmela - Predsjednik Skupštine,
25.09.2007
UDRUŽENJE TAEKWON-DO “KOBRA”
TKD
Centar
ODOBAŠINA
55
 
Dragan Gudelj - Predsjednik Predsjedništva; Ibrahim Kolja - Sekretar udruženja;
25.09.2007
UDRUŽENJE KONJIČKI KLUB “HIDALGO”
UDRUŽENJE "HIDALGO"
Stari Grad
SEDRENIK
75
 
Muhamed Potogija - predsjednik Upravnog odbora.
10.09.2007
UDRUŽENJE JUDO KLUB “CHAMPION” VOGOŠĆA
 
Vogošća
MENJAK
26
 
Vražalica Almir - Predsjednik Kluba;
05.09.2007
UDRUŽENJE “DONORSKA MREŽA U KANTONU SARAJEVO”
 
Centar
BOLNIČKA
25
 
Halima Resić - Predsjednik Udruženja;
04.09.2007
UDRUŽENJE “ZAJEDNO”
 
Centar
NAHOREVSKA
90
 
Mešić Adnan - Predsjednik Udruženja; Aljević Jasmin - Dopredsjednik;
23.08.2007
UDRUŽENJE “KLUB SPORTA KELI”
 
Stari Grad
SABURINA
9
 
Ferušić Kerim - Predsjednik Upravnog odbora;
22.08.2007
UDRUŽENJE “SPORT I REKREACIJA SHARK”
"SHARK"
Vogošća
JOŠANIČKA
55
061 269 647
Admir Vražalica - predsjednik Udruženja.
21.08.2007
UDRUŽENJE AUTO MOTO KLUB CARBON
 
Novi Grad
OLIMPIJSKA
31
 
Nermin Ligata - Predsjednik Predsjedništva, Mirza Gačić - Sekretar Udruženja,
21.08.2007
UDRUŽENJE ZA AFIRMACIJU SELA, OČUVANJE PRIRODNIH RESURSA ŠUMA I VODA
"URBANESE"
Novo Sarajevo
ZMAJA OD BOSNE
70
 
Azemina Arnautović - Predsjednik Skupštine.
03.08.2007
UDRUŽENJE ZA ZAŠTITU TEKOVINA BORBE ZA BOSNU I HERCEGOVINU KANTONA SARAJEVO
 
Novo Sarajevo
NEDIMA FILIPOVIĆA
19
 
Hrustemović Šaćir - Predsjednik Udruženja,
30.07.2007
UDRUŽENJE ASOCIJACIJA STUDENATA VISOKE ZDRAVSTVENE ŠKOLE
 
Centar
BOLNIČKA
25
 
Alen Ibrišimović - predsjednik Udruženja Eldina Smječanin - potpredsjednik Udruženja
27.07.2007
OMLADINSKO UDRUŽENJE “SEHARA”
OU "SEHARA"
Novi Grad
Tržni centar Dobrinja II objekat C15
 
 
Nihad Kurtić - predsjednik Skupštine; Haris Dedić - predsjednik Upravnog odbora.
25.07.2007
UDRUŽENJE “ORGANIZATORI BOSANSKOHERCEGOVAČKOG OTPORA 1991-1992 OPĆINE CENTAR
 
Stari Grad
KARTAL DONJI
38
 
Amir Oruč - predsjednik Udruženja Sead Alić - zamjenik predsjednika Udruženja Ismet Ličina - sekretar Udruženja
12.07.2007
UDRUŽENJE PRIJATELJA PERZIJSKOG JEZIKA I PERZIJSKE KNJIŽEVNOSTI “SADI”
 
Centar
FERHADIJA
2
 
Mubina Moker - pedsjednik Udruženja
05.07.2007
UDRUŽENJE TAE KWON DO “LAVLJA KANDŽA”
 
Stari Grad
BUDAKOVIĆI
34
 
Mukista Bahtijar - predsjednik Skupštine
05.07.2007
UDRUŽENJE SPORTSKO REKREACIJSKI KLUB “BAČIĆI – ILIDŽA”
SRK "B-I"
Ilidža
HIFZI BJELAVCA
68
 
Lejla Tatlić - predsjednik Upravnog odbora; Ismet Bajramović - predsjednik Skupštine.
03.07.2007
UDRUŽENJE “MIRNO MORE” – FLOTA ZA MIR
 
Novi Grad
Branilaca Dobrinje
bb
 
Pavka Ilić - predsjednik Udruženja
03.07.2007
UDRUŽENJE PRIVREDNIKA “PRIVREDNI GRAD”
 
Centar
TEREZIJA
bb
 
Ivana Mostarac - predsjednik Upravnog odbora Emir Aziraj - član Upravnog odbora Hajrudin-Dino Bašić - potpredsjednik Nadzornog odbora
29.06.2007
UDRUŽENJE BORACA “GAZI HUSREV – BEG”
 
Centar
REISA DŽEMALUDINA ČAUŠEVIĆA
2
 
Nezim Halilović - predsjednik Udruženja Nesib Hadžić - zamjenik predsjednika Udruženja Azem Haljić - predsjednik Skupštine
29.06.2007
UDRUŽENJE “OMLADINSKO UDRUŽENJE TEMPO”
 
Vogošća
DONJA JOŠANICA I
10
062 524 528
Sulejmani Emir - predsjednik Udruženja; Kulo Tamer - potpredsjednik Udruženja; Karišik Hasan - sekretar Udruženja.
19.06.2007
UDRUŽENJE KOŠARKAŠKI KLUB “KOŠ” - ŠKOLA KOŠARKE SEJO BUKVA
KK "KOŠ"
Centar
TEREZIJE
bb
 
Šejla Bukva - predsjednik Udruženja.
08.06.2007
UDRUŽENJE CKA CHARLAMA
CKA CHARLAMA
Centar
KEMALA KAPETANOVIĆA
17
 
Jasmin Duraković -predsjednik Udruženja
08.06.2007
UDRUŽENJE NASTAVNIKA HISTORIJE KANTONA SARAJEVO
UNHKS
Novo Sarajevo
MARKA MARULIĆA
27
062 907 375
Čavčić Mevlida - predsjednica Udruženja.
08.06.2007
UDRUŽENJE TAVLAŠKI KLUB “VRATNIK”
 
Stari Grad
MUSTAFE DOVADŽIJE
172
 
Fikret Krka - predsjednik Predsjedništva Zlatko Kaučić - zamjenik predsjednika Predsjedništva
01.06.2007