Propisi MPU

Ukupno 91 - 93 od 93
Ostalo
Naziv Pravni izvor Prilog
Zaključak o vršenju poslova u vezi sa prodajom stanova čiji je nosilac prava raspolaganja Kanton Sarajevo, 11/98 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon Zaključak.pdf
Ogranizaciona shema Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo - 2019 Interni dokument PDF icon organizaciona_shema_ministarstva_-_2019.pdf
Sporazum ili ugovor
Naziv Pravni izvor Prilog
Ugovor o djelu između Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i Almedine Delalić Interni dokument PDF icon UGOVOR