Propisi

Uredba

Uredba o Uredu za zakonodavstvo Vlade Kantona Sarajevo, 7/06 - Prečišćeni tekst

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/06)

Uredba o osnivanju Službe za protokol Kantona Sarajevo 13/03, 37/05

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05)

Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće, 4/12, 25/14

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12, 25/14)

Uredba o medijatorima državne službe u Kantonu Sarajevo

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17)

Uredba o osnivanju Ureda za kvalitet Kantona Sarajevo,28/06 - Prečišćeni tekst, 15/10

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 28/06,15/10)

Uredba o naknadama troškova za službena putovanja, 14/12

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/12)

Uredba o obaveznom stručnom usavršavanju i osposobljavanju državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 14/17)

Uredba o osnivanju Službe za skupštinske poslove Skupštine Kantona Sarajevo, 4/05

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/05)

Uredba o osnivanju Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo,13/03

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03)

Uredba o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije kantonalnih, gradskih i općinskih organa uprave i upravnih organizacija, 36/06, 8/12

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/06, 8/12, PDF icon 39/16)

Uredba o broju zamjenika pravobranioca Kantona Sarajevo

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon uredba_06-16.pdf)

Uredba o vršenju službe obezbjedjenja i o kućnom redu u kantonalnim organima uprave, općinskim i gradskim službama za upravu, 15/98, 20/03

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 15/98, 20/03)

Uredba o radnom vremenu u kantonalnim organima, 7/99, 4/02, 10/02, 19/02-Ispravka

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 7/99, 4/02, 10/02, 19/02)

Uredba o postupku i načinu pripremanja, izrade i dostavljanja propisa,21/11-Prečišćeni tekst, 30/11-ispravka

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/11, PDF icon 23/15)

Uredba o naknadi troškova upravnog postupka,19/07

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 19/07)

Uredba o poslovima osnovne djelatnosti iz nadležnosti organa državne službe u Kantonu Sarajevo koje obavljaju državni službenici, uslovima za vršenje tih poslova i ostvarivanju određenih prava iz radnog odnosa

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 39/16,10/17)

Uredba o obrazovanju i vođenju knjiga položenih ugovora,11/08 - Prečišćeni tekst, 40/08 - ispravka, 7/10

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/08, 40/08, 7/10)

Uredba o određivanju visine plaća i naknada organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo, kantonalnih javnih preduzeća i javniih ustanova čiji je osnivač Kanton Sarajevo

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 41/16, 46/16, PDF icon 5/17)

Uredba o broju i službenom sjedištu notara za područje Kantona Sarajevo, 4/03, 22/07

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/03, 22/07)

Uredba o pravilima discipllinskog postupka za disciplinsku odgovornost državnih službenika u organima državne službe u Kantonu Sarajevo

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 52/16)

Uredba o obrazovanju Stručne službe za zajedničke poslove, 5/06-Prečišćeni tekst

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06)

Uredba o kriterijima za finansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja koja se finansiraju-sufinasiraju iz budžeta Kantona Sarajevo, 33/11, 3/12-Ispravka, 37/13, 16/14, 6/17

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 33/11, 3/12, 37/13, 16/14, PDF icon 6/17)

Uredba o osnivanju Press službe Kantona Sarajevo, 13/03, 37/05

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 13/03, 37/05)

Uredba o obrazovanju Stručne službe Vlade Kantona Sarajevo, 5/06 - Prečišćeni tekst,

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 5/06)
Odluka

Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje lica koja nisu državni službenici u organima državne službe Kantona Sarajevo

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 10/17)

Odluka o standardima i kriterijima za imenovanje pravobranioca i zamjenika pravobranioca Pravobranilaštva Kantona Sarajevo, 36/05

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 36/05)

Odluka o prestanku važenja odluka Vlade Kantona Sarajevo, 4/12

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 4/12)

Odluka o davanju saglasnosti na Kolektivni ugovor o izmjenama Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave u sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, 11/13, 48/13

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 11/13, 48/13)

Odluka o metodologiji izrade i donošenja programa rada i izvještaja o radu Vlade Kantona Sarajevo i kantonalnih organa i organizacija, 29/12

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 29/12, 11/17)

Odluka o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe, 21/09-Prečišćeni tekst, 19/12, 26/14, 44/14

('Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 21/09, 19/12, 26/14 i 44/14)