Pojedinačni akti Ministarstva

Pravni izvor Prilog
RJESENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Azra Sahinagic Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_azra_sahinagic.pdf
RJEŠENJE za uvećanje plate - obavljanje poslova drugog radnog mjesta - Đevada Čaušević 10% Interni dokument PDF icon devada_causevic_-_poslovi_drugog_radnog_mjesta_10.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Irena Zima Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_irena_zima_-_15_sati.pdf
Odluka o isplati regresa za 2019. godinu Interni dokument PDF icon odluka_o_isplati_regresa_za_2019._godinu.pdf
RJEŠENJE za uvećanje plate - obavljanje poslova drugog radnog mjesta - Belma Selimović 10% Interni dokument PDF icon belma_selmanovic_-_poslovi_drugog_radnog_mjesta_10.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_azra_sahinagic_-_24_sata_-_april.pdf
Odluka - isplata regresa za 2019. godinu - Goran Rokvić Interni dokument PDF icon odluka_-_isplata_regresa_-_goran_rokvic.pdf
RJEŠENJE za uvećanje plate - obavljanje poslova drugog radnog mjesta - Zlatan Karović 20% Interni dokument PDF icon zlatan_karovic_-_poslovi_drugog_radnog_mjesta_20.pdf
Odluka - isplata regresa za 2020. godinu Interni dokument PDF icon odluka_o_isplati_regresa_za_2020._godinu.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Goran Rokvić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_goran_rokvic.pdf