Pojedinačni akti Ministarstva

Pravni izvor Prilog
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Zlatan Karović 24 sata Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_zlatan_karovic_24_sata.pdf
Rješenje o utvrđivanju visine naknade za rad članovima Komisije za uništavanje neupotrebljivih pečata Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Irena Zima Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_irena_zima_-_10_sati.pdf
Rješenje o naknadi - Amila Selimović Interni dokument PDF icon rjesenje_o_naknadi_amila_selimovic.pdf
Odluka - saglasnost Predsjednici Općinskog suda za zaključenje ugovora sa 15 lica na poslovima kurira Interni dokument PDF icon Odluka
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% (24sata) - Amila Selimović Interni dokument PDF icon Rješenje
Odluka o odobravanju sredstava za ekstradiciju Interni dokument PDF icon Odluka
Rješenje o imenovanju Komisije za polaganje stručnog ispita namještenika srednje školske spreme Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Amila Selimović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_amila_selimovic_-_15_sati.pdf
Rješenje o naknadi - Indira Šulović Interni dokument PDF icon rjesenje_o_naknadi_indira_sulovic.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Edina Karasalihović Salihagić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_edina_karasalihovic_salihagic.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% (24sata) - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon Rješenje
Odlkuka o odobravanju sredstava Fondu za profesionalnu rehabilitaciju Interni dokument PDF icon Odluka
Rješenje o visini naknade za troškove polaganja stručnog ispita namještenika srednje školske spreme Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_azra_sahinagic_-_24_sata.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Adi Arapović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_adi_arapovic_-_20_sati.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Anela Džabija Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_anela_dzabija.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% (24sata) - Belma Selimović Interni dokument PDF icon Rješenje
Rješenje o utvrđivanju visine naknade članovovima Komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Rješenje
RJESENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Zlatan Karovic Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_zlatan_karovic.pdf
Rješenje o visini naknade za upis udruženja u Registar udruženja 'Službene novine Kantona Sarajevo' PDF icon 51/22
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Hasan Zemanić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_hasan_zemanic_-_10_sati.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Amila Selimović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_amila_selimovic_-_24_sata1.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Belma Selmanović Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_belma_selmanovic.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% (24sata) - Dino Mešić Interni dokument PDF icon Rješenje
Odluka o isplati naknada za članove Komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u organima državne službe Kantona Sarajevo Interni dokument PDF icon Odluka
RJESENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Azra Sahinagic Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_azra_sahinagic.pdf
Rješenje o imenovanju Komisije za uništavanje neupotrebljivih pečata Interni dokument PDF icon Rješenje
RJEŠENJE za uvećanje plate - obavljanje poslova drugog radnog mjesta - Džejna Agić 10% Interni dokument PDF icon dzejna_agic_-_poslovi_drugog_radnog_mjesta_10.pdf
RJEŠENJE za isplatu prekovremenog rada 50% - Azra Šahinagić Interni dokument PDF icon rjesenje_za_isplatu_prekovremenog_rada_50_-_azra_sahinagic_-_24_sata_-_februar.pdf