Lista organizacija

Naziv Adresa Telefon Fax Web
KANTONALNI SUD Šenoina 1 +387(0)33 445-922 http://www.pravosudje.ba/
Ministarstvo pravde i uprave Reisa Džemaludina Čauševića 1 +387(0)33 562-083 http://mpu.ks.gov.ba
OPĆINSKI SUD Šenoina 1 +387(0)33 208-864, +387(0)33 208-865 http://www.oss.ba
Pravobranilaštvo Kantona Sarajevo Sarajevo, Branilaca Sarajeva 21 +387(0)33 214-033, +387(0)33 666-614 +387(0)33 214-033 http://pb.ks.gov.ba
TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO Bulevar Meše Selimovića 12 +387(0)33 776-770 http://www.tvsa.ba
Tužilaštvo Kantona Sarajevo Sarajevo, radićeva 6 +387(0)33 276-000 http://pravosudje.ba/