Izjašnjenja na zastupničke inicijative - Bilsene Šahman