Odgovor na zastupničko pitanje zastupnika Vildana Bešlija