Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-083
mpu@mpu.ks.gov.ba

MINISTAR
Mario NENADIĆ
Telefon: +387(0)33 562-082
ministar@mpu.ks.gov.ba

SEKRETAR MINISTARSTVA
Indira ŠULOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-084
indira.sulovic@mpu.ks.gov.ba

Viši referent za informatiku
Muamer ĐOZO
Telefon: +387(0)33 562-098
muamer.djozo@mpu.ks.gov.ba

Viši referent - tehnički sekretar
Azra ŠAHINAGIĆ
Telefon: +387(0)33 562-083
Fax: +387(0)33 562-241

Sektor za pravosuđe i izvršenje sankcija i mjera

POMOĆNIK MINISTRA
Irena ZIMA
Telefon: +387(0)33 562-098
irena.zima@mpu.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za poslove pravosudne uprave i izvršenje sankcija i mjera
Edo HADŽOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-098
edo.hadzovic@mpu.ks.gov.ba

Sektor za upravu

POMOĆNIK MINISTRA
Hasan ZEMANIĆ
Telefon: +387(0)33 562-142
hasan.zemanic@mpu.ks.gov.ba

Stručni savjetnik za upravu
Izeta AVDIĆ
Telefon: +387(0)33 562-025
izeta.avdic@mpu.ks.gov.ba

Viši samostalni referent za upravu
Amila SELIMOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-142
amila.selimovic@mpu.ks.gov.ba

Upravni inepektorat

Adresa: Branilaca Sarajeva 21
Upravni inspektor
Đevada ČAUŠEVIĆ
Telefon: +387(0)33 560-432
djevada.causevic@mpu.ks.gov.ba

Adresa: Branilaca Sarajeva 21
Upravni inspektor
Belma SELMANOVIĆ
Telefon: +387(0)33 564-462
belma.selmanovic@mpu.ks.gov.ba

Adresa: Branilaca Sarajeva 21
Upravni inspektor
Džejna Agić
Telefon: +387(0)33 564-462
dzejna.agic@mpu.ks.gov.ba

Sektor za pravne i ekonomske poslove

Odjeljenje za pravne poslove
Šef Odjeljenja za pravne poslove
Zlatan KAROVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-250
zlatan.karovic@mpu.ks.gov.ba

Odjeljenje za ekonomske poslove
Šef Odjeljenja za ekonomske poslove
Farida CIKOTIĆ
Telefon: +387(0)33 562-099
farida.cikotic@mpu.ks.gov.ba