Kontakti

Ministarstvo

Adresa: Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1
Telefon: +387(0)33 562-083

MINISTAR
Lejla BRČIĆ
Telefon: +387(0)33 562-082

SEKRETAR MINISTARSTVA
Indira ŠULOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-084

Viši referent za informatiku
Muamer ĐOZO
Telefon: +387(0)33 562-099

Viši referent - tehnički sekretar
Azra ŠAHINAGIĆ
Telefon: +387(0)33 562-083
Fax: +387(0)33 562-241

Sektor za pravosuđe i izvršenje sankcija i mjera

POMOĆNIK MINISTRA
Irena ZIMA
Telefon: +387(0)33 562-098

Stručni savjetnik za poslove pravosudne uprave i izvršenje sankcija i mjera
Edo HADŽOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-098

Sektor za upravu

POMOĆNIK MINISTRA
Hasan ZEMANIĆ
Telefon: +387(0)33 562-142

Viši samostalni referent za upravu
Amila SELIMOVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-142

Upravni inepektorat

Adresa: Hamida Dizdara broj 1
Upravni inspektor
Đevada ČAUŠEVIĆ
Telefon: +387(0)33 560-432

Adresa: Branilaca Sarajeva 21
Upravni inspektor
Belma SELMANOVIĆ
Telefon: +387(0)33 564-462

Adresa: Branilaca Sarajeva 21
Upravni inspektor
Džejna Agić
Telefon: +387(0)33 564-462

Sektor za pravne i ekonomske poslove

Odjeljenje za pravne poslove
Šef Odjeljenja za pravne poslove
Zlatan KAROVIĆ
Telefon: +387(0)33 562-250

Odjeljenje za ekonomske poslove
Šef Odjeljenja za ekonomske poslove
Farida CIKOTIĆ
Telefon: +387(0)33 562-099