Registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo

U registar udruženja koji se vodi kod Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, zaključno sa 27.09.2016. godine upisano je 2178 udruženja, s tim da je od navedenog broja doneseno 152 rješenja o prestanku rada udruženja.

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.2016.godine do 27.09.2016. godine zaprimilo je 95 zahtjeva za upis u registar udruženja. Postupajući po zahtjevima doneseno je 86 rješenja kojim je odobren upis u registar udruženja i 9 zahtjeva je u postupku rješavanja.

Također, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u periodu od 01.01.2016.godine do 27.09.2016. godine zaprimilo je 143 zahtjeva za upis promjena u registar udruženja. S tim u vezi doneseno je 136 rješenja kojim je odobren upis promjena u registar udruženja, od toga 22 rješenja  o prestanku rada udruženja, a 7 zahtjeva je u postupku rješavanja.

Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo u navedenom periodu izdalo je 269 izvadaka iz registra udruženja koji se vodi kod ministarstva.