RADNA VERZIJA - ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI - Prijedlog Grad sa devet općina