RADNA VERZIJA - ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI - Odluka Amandmani