RADNA VERZIJA - ZAKON O LOKALNOJ SAMOUPRAVI - Novi Amandmani - GRAD