Vlada KS: Utvrđena obaveza svih organa javnog sektora za objavljivanje svojih opštih akata

Vlada Kantona Sarajevo, na prijedlog Ministarstva pravde i uprave, usvojila je danas Uredbu o objavljivanju propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, javnih ustanova i pravnih lica čiji je osnivač Kanton Sarajevo. Vlada je ovim obavezala sve gore navedene subjekte da svoje opće akte odnosno osnivačke akte, uredbe, odluke, pravilnike, uputstva, instrukcije, zaključke i inicijative objave na svojim zvaničnim web stranicama i tako ih učine u potpunosti transparentnim i dostupnim javnosti.

Ovom Uredbom propisano je da svi organi javnog sektora moraju imati svoju zvaničnu registrovanu web stranicu kao i njen obavezan sadržaj u smislu objave gore navedenih akata kako, u protivnom, da ne bi snosili propisane novčane kazne u slučaju njihove neobjave. Takođe, ona preciznije utvrđuje i obavezu koji akti moraju biti objavljeni u “Službenim novinama Kantona Sarajevo.

Svrha došenja uredbe je povećanje transparentnosti u radu u organima javnog sektora te veća pristupačnost javosti njihovom radu, propisima i aktima koje donose i koje imaju ili mogu imati uticaj na širu zajednicu. U praksi provođenje Uredbe znači da će sve institucije na koje se ona odnosi morati objavljivati npr. Izvještaj o svom radu radu, finansijske planove, izvještaje revizija, sve opće akte među kojima su i pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, dnevne redove upravnih, nadzornih odbora, skupština preduzeća i druge akte koji su do sada bili nedostupni javnosti.

“Ovaj akt smatramo posebno važnim jer kroz ovakvo povećanje transparentnosti rada cjelokupnog javnog sektora, njegovu organizaciju, funkcioniranje i procese odlučivanja smanjujemo prostor rada ‘iza zatvorenih vrata’ što je svakako posebno važno i u procesima borbe protiv korupcije. Ovo je jedan u nizu propisa koji se već primjenjuju i koji javnosti približavaju rad i odluke organa uprave i javnog sektora”, istakala je ministrica pravde i uprave KS Lejla Brčić.