Uskoro potpisivanje Sporazuma sa predstavnicima narodnih kuhinja u kojima će maloljetni počinioci krivičnih djela kojima je to Zakonom propisano obavljati društveno koristan rad

Implementacija Zakona o zaštiti i postupanju s djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku i sporazum o primjeni odgojnih mjera posebnih obaveza prema maloljetnim počiniocima krivičnih djela bile su teme današnjeg sastanka ministra pravde i uprave Kantona Sarajevo Marija Nenadića sa predstavnicama narodnih kuhinja “Stari Grad”, Crvenog Križa i Pučke kuhinje jela na kotačima Caritasa Vrhbosanske Nadbiskupije Zilhom Šeta, Enaidom Višo i Katarinom Ivanko. Sastanku su prisustvovali i predstavnica Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS Slavica Gorančić, te direktor Javne ustanove ‘Kantonalni centar za socijalni rad” Adnan Podžo sa suradnicom Mirsadom Poturković.

“Prema odredbi člana 15. Pravilnika o primjeni odgojnih mjera posebnih obaveza prema maloljetnim počioniocima krivičnih djela, a koji je donesen od strane federalnog ministra pravde, resorno ministarstvo po pribavljenom prijedlogu Centra za socijalni rad sastavlja listu ustanova i organizacija na lokalnom nivou, radi izvršenja posebnih obaveza prema maloljetnim počiniocima krivičnih djela, vrši izbor odgovarajućih ustanova i organizacija, te se sudija za maloljetnike upoznaje sa zaključenim sporazumom”, pojasnio je ministar Nenadić, na čiju je inicijativu i organizovan ovaj sastanak.

Po njegovim riječima, citiranim odredbama pravilnika uređeno je i propisano da sud maloljetniku može u skladu sa Zakonom izreći obavezu da se uključi u rad humanitarnih organizacija ili poslove socijalnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja.

“Ministarstvo pravde i uprave procijenilo je da su pomenute kuhinje ustvari referentne humanitarne organizacije koje obavljaju poslove socijalnog sadržaja, te se u njima mogu uspješno izvršavati ove odgojne mjere namijenjene maloljetnim počiniocima djela”, naglasio je ministar Nenadić.

Na današnjem sastanku Šeta je istakla kako je ovo odlična ideja koju podržava i učinit će sve da je implementira. S njom su se složili i ostali predstavnici udruženja, koji su kazali da oni u svojim objektima, pored kuhinja raspolažu i drugim sadržajima koji bi mogli pomoći u realizaciji ove aktivnosti.

Tokom sastanka bilo je riječi i o nacrtu sporazuma o primjeni odgojnih mjera posebnih obaveza prema maloljetnim počiniocima krivičnih mjera.

Ovom prilikom, ministar Nenadić dao je supotpisnicama vremena da do sredine naredne sedmice dostave svoje komentare i prijedloge na sporazum, kako bi on bio što prije potpisan.

Na kraju sastanka ministar Nenadić je predložio da se potpisivanje održi u prostorijama Narodne kuhinje “Stari Grad”, te da pored supotpisnica prisutni budu i predsjednici sudova i sudije za maloljetnike.