Unaprijeđena naplata komunalnih usluga u KJKP "Toplane"

Unapređenje naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo, vođenje sporova male vrijednosti, koji se tiču pitanja iz oblasti komunalne privrede, kao i administrativna rješavanja prostora koje koristi Općinski sud bile su teme o kojima je ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić razgovarao na sastanku s predsjednicom Općinskog suda Janjom Jovanović i direktorom Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća (KJKP) “Toplane” Admirom Džuburom.

Na sastanku su predsjednica Jovanović i ministar Nenadić pohvalili angažman uprave preduzeća “Toplane” vezano za naplatu njihovih usluga, navodeći kako je u posljednje dvije godine u toj oblasti došlo do vidnog napretka, što je doprinijelo oslobađanju sredstava i podizanju nivoa usluga ovog preduzeća.

Ovom prilikom, predsjednica Jovanović iznijela je podatke u vezi s neriješenim brojem predmeta koje su “Toplane” tužbom pokrenule prema Općinskom sudu. Bilo je riječi i o unapređenju provođenja izvršnog postupka u vezi sa prinudnom naplatom komunalnih usluga u KS.

Direktor Džubur predstavio je određeni set mjera s pet tačaka, koje su prihvatili resorni ministar i predsjednica Suda, istakavši kako će i to omogućiti bolju komunikaciju i koordinaciju predmetnih aktivnosti.

“Nastavit ćemo aktivnosti oko trajnog rješavanja vlasničkih i pravnih pitanja prostora na Grbavici koji koristi Općinsku sud”, najavio je ministar Nenadić.

Predsjednica Jovanović interesirala se u kojoj je fazi potpisivanje kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike u Kantonu Sarajevo, jer oni rade i Općinskom sudu, te je iznijela određene stavove u vezi s pomenutim ugovorom.

“Sastanak je bio operativan i doprinosi kvalitetnijem radu svih učesnika na naplati komunalnih usluga generalno, a ovaj put u preduzeću ‘Toplana’”, zaključio je ministar Nenadić.