Unaprijeđen položaj 19 nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo

Vijeće nacionalnih manjina je savjetodavno tijelo Skupštine Kantona Sarajevo koje je uređeno Zakonom o pravima pripadnika nacionalnih manjina. Upravo je taj zakon tokom mandata ministra pravde i uprave Marija Nenadića dva puta mijenjan, s ciljem unapređenja njihovog položaja u Kantonu Sarajevo, istaknuto je tokom sastanka ministra Nenadića i predsjedavajućeg Vijeća nacionalnih manjina Davora Ebnera.

Ovom prilikom, predsjedavajući Ebner zahvalio je ministru Nenadiću na odličnim rezultatima koje su zajednički postigli i uspjeli osigurati bolji položaj 19 nacionalnih manjina kroz vijeće i bilateralno sa svakom od ovih manjina.

Posebno je naglašena odlučnost ministra Nenadića da promijeni Ustav KS, što je i urađeno prošle godine u julu mjesecu. Ovim su u Kanton Sarajevo ozvaničeni i nakon niza godina formalno vraćeni u upotrebu službeni jezici i pisma. To je rezultiralo kasnije i izmjenom drugih zakonskih i podzakonskih propisa, čime je unaprijeđen položaj prava nacionalnih manjina i u ovome dijelu odgovornosti Ministarstva pravde i uprave, Vlade i Skupštine KS. U konačnici to znači da i ostali jezici mogu biti korišteni kao sredstva komunikacije i nastave.

Predsjedavajući Ebner zahvalio se ministru Nenadiću i na finasijskoj podršci za realizaciju projekata nacionalnih manjina.

Resorno ministartsvo je zajedno s Općinom Centra pokrenulo obnovu Austrijske kuće čime su stvoreni uvjeti za rad Centra za zdravo odrastanje i Vijeća nacionalnih manjina. Na taj način konačno bi i oni dobili “svoj” prostor koji bi mogli koristiti za svakodnevni rad, ali i za održavanje prigodnih manifestacija i smotri, naglašeno je tokom sastanka.

Na kraju sastanka informisali su ministra Nenadića da u narednom periodu planiraju održati svoju svečanu sjednicu i predložili su ministru da nastavi s razvojem ovog važnog savjetodavnog tijela.

Ministar Nenadić je najavio da će i u budžetu za 2019. godinu, u najmanju ruku, osigurati ista sredstva, ali da će računajući na proeuropski put BiH i Kantona Sarajevo ukazati na važnost pitanja nacionalnih manjina u evropskim okvirima, te razmotriti načine i modele na koje će se dosadašnja suradnja dodatno unaprijediti.