U toku priprema propisa i rješenja za unapređenje upotrebe službenih jezika i pisama u Kantonu Sarajevo

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sastao se danas s šefom Ureda za kvalitet i predsjednikom Tima Vlade KS za borbu protiv korupcije Erduanom Kafedžićem i, tom prilikom, upoznao ga  da je, nakon što je Skupština KS usvojila amandmane na Ustav KS, jedna od aktivnosti koje resorno ministarstvo provodi i priprema odgovarajućih propisa i rješenja koji će se odnositi na unapređenje upotrebe službenih jezika i pisama u KS.

Razgovarano je i o pravnim pretpostavkama koje su na snazi u Kantonu, a koje uređuju pomenuto pitanje te konstatovano da od 2003. godine nije bilo novih pravnih rješenja kojim bi se dodatno uredila upotreba službenih jezika i pisama.

Ministar Nenadić je kazao kako se u Ministarstvu pripremaju određena rješenja koja se, prije svega, odnose na upotrebu jezika i pisama, odnosno konkretno na propisivanje službenog formata memoranduma Kantona Sarajevo.

Ovom prilikom, ministar Nenadić je podržao rad i aktivnosti Tima za borbu protiv korupcije. U funkciji predsjednika pomenutog tima Kafedžić je informisao ministra sa evidentnim naprecima u radu koje ovaj tim postiže u posljednje vrijeme, kao i sa određenim konkretnim koracima koji su rezultirali utvrđivanjem određenih potencijalnih žarišta i postojanjem indicija o aktivnostima u KS koje se potencijalno mogu podvesti pod kaznena djela korupcije i slično.

Bilo je riječi i o radu Ureda za kvalitet te je dogovorena razmjena određenih informacija i stavova ovog ureda i resornog ministarstva po pitanju unapređenja upotrebe jezika i pisama u KS, a što je i Ustavna obaveza te aktivnost koja se posebno cijeni u procesu europskih integracija.

Naglašeno je i kako se o njemu razgovaralo i na nedavno održanim sastancima na najvišem nivou u Ministarstvu pravde i uprave.