U pripremi Nacrt Zakona o platama i naknadama u organima vlasti KS

Priprema radnog materijala Nacrta Zakona o platama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo bio je povod sastanka ministra pravde i uprave KS Marija Nenadića i pomoćnika za upravu Hasana Zemanića sa predsjednikom Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH Samirom Kurtovićem i predsjednicom Sindikalne organizacije kantonalnih organa državne službe KS Višnjom Ljubijankić.

Ovom prilikom, ministar Nenadić je informisao prisutne da je sa tekstom pomenutog Nacrta Zakona upoznao i druge sindikate s čijim je predstavnicima razgovarao o pojedinačnim, unilaterarnim primjedbama koje su predlagali.

Početkom naredne sedmice, tačnije 10. oktobra, planirano je održavanje sastanka ministra sa predstavnicima svih sindikalnih organizacija s ciljem konačnog usaglašavanja teksta Zakona o platama i naknadama u organima vlasti KS.

Ministar Nenadić je predložio da se prije donošenja konačne verzije ovog zakona održi zajednički sastanak sa premijerom Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem, kako bi ga upoznali sa položajem državnih službenika i namještenika, kao i sa njihovim pravima koja bi trebala u što većoj mjeri biti usaglašena sa onim koja imaju uposleni u obrazovanju, komunalnoj privredi, policiji i sl.

Predstavnici sindikata su se složili sa predloženim aktivnostima koje je ministar iznio i zainteresovani su za sve naredne sastanke, jer se, kako su istakli, oni tiču rješavanja statusnih pitanja državnih službenika i namještenika.

Inače, ovo je sindikat s kojim je Vlada Kantona Sarajevo potpisala Kolektivni ugovor na nivou Federacije BiH, a s kojim resorno ministarstvo ima odličnu saradnju s obzirom da okupljaju veliki broj državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo.

Na kraju sastanka predstavnici Sindikata su se zahvalili ministru Nenadiću na njegovoj spremnosti da podrži njihove stavove.