Što prije riješiti problem organizacije polaganja notarskih ispita u Federaciji BiH

Problem smještaja arhive notara, tekući konkursi za izbor notara i njihovih pomoćnika, određeni disciplinski postupci u Kantonu Sarajevo, organizacija notarskih ispita, kao i mijenjanje određenih propisa i pravilnika kako bi notarska služba mogla nastaviti uspješno funkcionirati bile su teme današnjeg sastanka ministra pravde i uprave KS Marija Nenadića i pomoćnice za pravosuđe Irene Zime sa notarima Nerminkom Hamidović, Džemaludinom Mutapčićem i Heidi Petrović.

Ovom prilikom, ministar Nenadić je informirao goste da je konkurs za izbor i imenovanje notara sa sjedištem na području Općine Novo Sarajevo zatvoren 10. marta, te da će se nadležna komisija sastati u ponedjeljak kako bi donijela odluku o njegovom izboru. I dokumentacija za izbor notarskog pomoćnika u Uredu notara u Novom Gradu proslijeđena je komori na dalje postupanje.

Kako je naveo, obje procedure su pri kraju i na ovaj način će se ojjačati kapaciteti za rad notarijata u Kantonu Sarajevo.

Bilo je riječi i o vođenju određenih disciplinskih postupaka i suspenzije notara u KS, te je istaknuto kako je ove aktivnosti potrebno nastaviti ali ih je neophodno iskoordinirati sa predstavnicima Federalnog ministarstva pravde i Notarske komore, kako bi procedure tekle u skladu sa važećim propisima. Tako će se sačuvati dignitet notarijata.

“Vođenje disciplinskog postupka treba biti transparentno, ali ga je potrebno voditi vrlo oprezno, jer se tiču javnih, ali i interesa komore i građana KS”, poručio je ministar Nenadić.

Po njegovim riječima, Zakon o notarijatu je na snagu stupio prije deset godina i od tada nema organiziranog polaganja notarskog ispita u FBiH. Samim time se, po mišljenju ministra Nenadića, postavlja pitanje potrebe postojanja ove institucije u Federaciji.

“Ne slažem se s činjenicom da se u Federaciji ne organizira polaganje ovih ispita, a prema važećim propisima o priznavanju javnih isprava priznaju se oni položeni u RS-u. Upravo zbog toga smo došli u situaciju da se stalno povećava broj osoba sa položenim notarskim ispitom iz drugog entiteta, zbog čega ću tražiti obrazloženje Federalnog ministarstva pravde jer je ovaj problem potrebno što prije riješiti”, potcrtao je ministar Nenadić.

Također je naglasio potrebu i spremnost da skupa sa Notarskom komorom inicira izmjene Zakona o notarima i Pravilnika o njihovom radu, jer iako je ovo nadležnost federalnog nivoa, Kantonu Sarajevu je u interesu da se ova pitanja pokrenu.

Na kraju sastanka svi se složili da u što skorije vrijeme Notarska komora organizira stručni skup kojem bi prisutvovali predstavnici kantonalnih i federalnih ministarstava pravde, a koji bi doprinjeo unapređenju rada ove važne institucije u KS.

Konstatovano je kako je resorno ministarstvo ostvarilo odličnu saradnju sa Notarskom komorom te su problemi rješavani operativno i redovno.