Smanjen broj komunalnih predmeta na Općinskom sudu i unaprijeđena naplata komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo

Na inicijativu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo Marija Nenadića održan je još jedan u nizu sastanaka s ciljem potpune implementacije Akcionog plana mjera i aktivnosti na unapređenju naplate komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo. Sastanku su prisustvovali premijer Kantona Sarajevo Adem Zolj, predsjednica Općinskog suda u Sarajevu, predstavnica Federalnog ministarstva pravde, predstavnici kantonalnih javnih komunalnih preduzeća „Toplane“ i „Vodovod i kanalizacija“, predstavnici MUP-a, Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice, Ministarstva finansija, Ministarstva komunalne privrede i infrastrukture, te predstavnik Kantonalne uprave za inspekcijske poslove.

Po riječima ministra Nenadića, koji je pripremio i koordinira implementaciju ovog akcionog plana, na Općinskom sudu u Sarajevu ima oko 850.000 neriješenih predmeta, a radi se o potraživanjima komunalnih preduzeća prema građanima koji su dužnici za plaćanje komunalnih usluga, u visini od oko 150 miliona KM.

"Danas je slika stanja puno bolja nego prije godinu dana, kada je implementacija počela, ali još uvijek se radi o velikim iznosima i broju tužbi, te je neophodno nastaviti i dodatno unaprijediti aktivnosti na smanjenju tužbi po ovom osnovu na Općinskom sudu u Sarajevu", kazao je ministar Nenadić, ovom prilikom.

Ministar Nenadić je potvrdio da je komunalna privreda ostvarila značajne rezultate, budući da je na početku primjene ovog akcionog plana broj predmeta na sudu bio znatno veći, oko 1.200.000, a naplata je povećana za više od 50 miliona KM. Također je naveo da KJKP „Rad“ ima 370.000 predmeta na Općinskom sudu, u iznosu od 34,5 miliona KM, KJKP Toplane 167.000 u iznosu od 71 milion KM i KJKP Vodovod i Kanalizacija 290.000 predmeta u iznosu od 39 miliona KM.

“Evidentno je da se ovi iznosi smanjuju, stoga su rezultati više nego očigledni. Prepolovljena su potraživanja komunalnih predmeta, ali mi još uvijek nismo zadovoljni. Činjenica je da se i dalje govori o cifri od 150 miliona KM financijskih potraživanja po osnovu neplaćenih komunalnih usluga i uloženih oko 850.000 tužbi”, pojasnio je ministar Nenadić, koji očekuje još veći interes menadžmenata komunalnih preduzeća za ove aktivnosti.

Predsjednica Općinskog suda u Sarajevu Janja Jovanović istakla je da je broj predmeta mnogo manji nego prethodne godine, što je pozitivno, a to je rezultat provedbe ovog plana i rada komunalnih preduzeća koja najprije pokušaju naplatiti isporučenu uslugu od građana, a ukoliko to ne uspiju, onda svoja potraživanja ostvaruju putem suda.

“Građani trebaju shvatiti da isporučenu uslugu koju su primili moraju platiti. Svaka neplaćena usluga koja se naplaćuje putem suda se povećava. Osim što su zaduženi za vodu, grijanje ili odvoz smeća, građani moraju platiti i sudsku taksu koja je 20 maraka, a time se njihova dugovanja uvećavaju”, kazala je Jovanović.

S obzirom da neki građani čekaju zastaru predmeta, odnosno računa, ona je kategorički kazala da „zastare na sudu nema“ jer, kako je pojasnila, javna preduzeća uvijek vode računa o roku zastare i i na vrijeme podnose prijedloge za izvršenje sudu.

Ministar Nenadić je izrazio zadovoljstvo što su realizirane aktivnosti rezultat promjene svijesti kod građana koji sve više prihvataju svoju odgovornost plaćanja komunalnih usluga, a i komunalna preduzeća su poduzela dodatne aktivnosti na unapređenju sistema naplate svojih potraživanja.

Premijer Zolj zahvalio se učesnicima sastanka na poduzetim aktivnostima i najavio svoju podršku provedbi predmetnih aktivnosti, kako bi naplaćena sredstva po osnovu dugovanja korisnika komunalnih usluga bila uložena u komunalnu privredu, što u konačnici treba da doprinese čistijem Gradu, urednijem vodosnabdijevanju i podizanju standarda drugih komunalnih usluga u Kantonu Sarajevo.