Sastanak ministra Nenadića sa direktorima Begićem i Matijevićem: „Državni službenici i namještenici Kantona Sarajevo na dobrom putu da udovolje strogim zahtjevima europske prakse“

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održao je sastanak sa direktorom Agencije za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine Refikom Begićem i direktorom Odbora državne službe za žalbe FBiH Perom Matijevićem.

Ovom prilikom, oba direktora su pohvalili napore Ministarstva pravde i uprave KS i redovne konsultacije koje ministar Nenadić uveo s ciljem koordinacije aktivnosti državne službe, unapređenja njihovog profesionalizma i podizanja kvaliteta rada ove službe u Kantonu Sarajevo.

„Danas državni službenici i namještenici u KS rade na vrlo odgovoran način i na dobrom su putu da udovolje strogim zahtjevima europske prakse, kada se radi o jačanju profesionalne državne službe“, kazao je ministar Nenadić.

Direktor Odbora državne službe za žalbe Matijević je naglasio da je podrška Vlade KS putem Ministarstva pravde i uprave koju pružaju za jačanje kapaciteta Odbora i Agencije rezultiralo smanjenjem čekanja na drugostepena rješavanja žalbi koje se ulažu u okviru važećih procedura.

Direktor Agencije Begić je dodao kako je takvo jačanje kapaciteta dovelo podizanju standarda i uspostavi sistema koji im je omogućio da se brže provode procedure prijema u državnu službu, ali isto tako i ubrzaju druge postupke koji se vode u skladu sa Zakonom o državnoj službi a tiču se ocjenjivanja, vođenja disciplinskih postupaka i dr.

Ministar Nenadić je iskazao svoje zadovoljstvo što je jedan od prvih zakona koji je predložio Skupštini KS, i koji je jednoglasno  usvojen sredinom 2016. godine, bio upravo Zakon o državnoj službi.

„Danas se pokazalo da je to bio dobar preduslov i dobar prvi korak za jačanje kapaciteta i profesionalizma, stručne osposobljenosti državne službe u KS. Ovim zakonom je državna služba dobila veoma kvalitetan okvir u kome se treba kretati i funkcionirati“, istakao je ministar Nenadić.

Dodao je kako je, nakon donošenja ovog zakona, predložio oko 15 podzakonskih akata koji su rješavali segment po segment državne službe. Rezultat takvog odnosa je da je državna služba danas dobila okvir u kome se kreće, nakon niza godina potpunog zapostavljanja ovog resora u KS i nakon činjenice da je to bila jedna od najslabije plaćenih službi u javnom sektoru, kada je državna služba bila potcijenjena i u smislu pripadajućih prava iz radno-pravnih odnosa, a što je rezultiralo ogromnim brojem tužbi i na kraju pravosnažnih presuda kojima je KS oštećen za milionske iznose.

Državna služba na čelu s ministrom Nenadićem se izborila da državni službenici i namještenici imaju istu osnovicu u KS kao i resori zdravstva, školstva, policije, vatrogasci i drugi važni resori.

Sastanak je završen sa najavom da će do kraja mandata ove Vlade rješavati pitanje osnovice za zadnji kvartal ove godine kao i za 2019. godinu.

Odobor državne službe za žalbe i Agencija za državnu službu FBiH nastavit će sa svojim redovnim aktivnostima i na što pragmatičniji način koristiti podršku koju im za KS pruža Ministarstvo pravde i uprave KS.

Ministar Nenadić je, još jednom, iznio svoj neprimijenjen stva da će državna služba u KS i dalje ostati i funkcionirati kao dio jedinstvenog sistema državne službe u Federaciji BiH, jer se time čuva i država BiH i FBiH i odnosi između različitih nivoa vlasti koji subordiniraju na jedan zakonit i uređen način.