Sastanak ministra Nenadića i predstavnika Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić razgovarao je danas sa predstavnicima Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika Elvisom Zornićem, Jasminom Lukovac, Arminom Hreljom i Amelom Hamzić.

To je jedan od redovnih sastanaka koje ovo ministarstvo organizuje sa predstavnicima svih registrovanih sindikata u Kantonu Sarajevo s ciljem razmatranja aktuelnih pravnih pitanja.

Ministar je, između ostalog, upoznao predstavnike Sindikata koji su to preostali propisi koje je neophodno donijeti nakon stupanja na snagu Zakona o državnoj službi u KS te se interesovao za njihova mišljenja u vezi s tim. Bilo je riječi i o donošenju Uredbe o radnom vremenu u Kantonu Sarajevo čiji je tekst pripremljen i dostupan na web stanici Ministartstva pravde i uprave, a u cilju dostavljanja primjedbi, sugestija i prijedloga od svih zaniteresovanih, prije dostavljanja Uredbe Vladi KS na razmatranje.

Predstavnici Sindikata su iznijeli svoje stavove o ovim, ali i drugim aktuelnim pitanjima, među kojima i o reprezentativnosti sindikata u Kantonu Sarajevo.

Također su istakli da je Samostalni sindikat kantonalnih državnih službenika i namještenika dostavio pismene primjedbe i prijedloge na radni materijal Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti, te očekuju da se njihove primjedbe ozbiljno razmotre i implementiraju u budućim propisima i sporazumima koje ovo ministarstvo priprema.

Zahvalili su ministru na dosadašnjoj korektnoj saradnji, te su ga podržali u nastojanjima da sarađuje i sa drugim registrovanim sindikatima u Kantonu Sarajevo.