Sastanak članova Vlade KS i predstavnika Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH

Na zahtjev Samostalnog sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji BiH, premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministar pravde i uprave Mario Nenadić i ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena Amela Dautbegović održali su danas sastanak sa njegovim predstavnicima. Povod sastanka su predstojeći pregovori o Zakonu o plaćama i naknadama u organima vlasti KS i Kolektivnom ugovoru za zaposlene u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH.

Tom prilikom, razmijenjena su mišljenja u vezi sa statusom zaposlenih u ovom dijelu javnog sektora Kantona Sarajevo koji, kako ističu u ovom sindikatu, još uvijek nije na nivou koji zahtijevaju.

Razgovarano je o mogućnostima i potrebi poboljšanja standarda državnih službenika i namještenika u Kantonu Sarajevo, u kontekstu pripreme Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti KS. Predstavnici Sindikata zahtijevaju povećanje osnovice za rad ali i uređenje brojnih drugih pitanja kroz donošenje pomenutog zakona i Kolektivnog ugovora, kako bi se njihov status izjednačio sa drugim uposlenim u javnom sektoru.

Jedan od zaključaka je da je u tekst budućeg zakona potrebno ugraditi odredbe prema kojima bi se rad uposlenika vrednovao kroz stimulacije i destimulacije "kako bi se odvojili radnici od neradnika", što je posebno istaknuto.

Također je razgovarano o dosadašnjem toku implementacije važećeg Kolektivnog ugovora, koji je bio i tema nedavno održanog sastanka predstavnika vlada FBiH i kantona, o postojanju interesa za produženjem roka njegovog važenja, te zaključenju novog Kolektivnog ugovora. S obzirom da je Vlada KS ostala dužna izjašnjenje Vladi FBiH po tom pitanju, danas je o tome razmijenjeno mišljenje sa predstavnicima ovog sindikata kao potpisnikom Kolektivnog ugovora. Nakon toga, Vlada KS će svoj stav dostaviti Federalnoj vladi.

Članovi Vlade KS su iskazali zahvalnost predstavnicima Sindikata na korektnoj dosadašnjoj saradnji i iskazali spremnost za unapređenje standarda zaposlenih u državnoj službi KS. Tokom narednih pregovora i pripreme relevantnih propisa, Vlada će izvršiti neophodne analize i uraditi ono što bude neophodno po tom pitanju, istaknuto je.

Kako je u razgovoru naglašeno, mnogo problema u ovoj oblasti stvara loše uređeno pitanje priznavanja reprezentativnosti registrovanim sindikatima u KS, te je iskazano očekivanje da će se ovo pitanje što prije urediti na nivou FBiH.

O temama današnjeg sastanka članovi Vlade će nastaviti razgovore i u narednim danima sa svim relevantnim subjektima.