Ravnomjerno raspodijeliti obveze proistekle iz odluka Ustavnog suda i Suda za ljudska prava iz Strazbura

Nove odluke Ustavnog suda i prijedlozi za prijateljsku nagodbu Suda za ljudska prava iz Strazbura u slučajevima njegovih odluka po osnovu zahtjeva za naknadu nematerijalne štete, zbog dužine trajanja sudskih postupaka u Bosni i Hercegovini teme su o kojima su ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić i njegova pomoćnica za pravosuđe Irena Zima danas razgovarali sa zastupnicom naše zemlje pred Sudom u Strazburu Belmom Skalonjić i pravobraniteljem KS Kemalom Karićem.

Ministar Nenadić je ranije informirao javnost o novoj pojavi u Kantonu Sarajevo koja očigledno vuče značajne finansijske i druge resurse, a radi se o tome da zbog dužine trajanja sudskih postupaka, nematerijalnih šteta koje trpe i neefikasnosti pravosuđa pojedini apelanti ostvaruju prava na zaštitu svojih interesa pred pomenutim međunarodnim sudom.

Na ovom sastanku posebno je razmatrana nedavno donesena nova odluka Ustavnog suda i prijedlog za prijateljsku nagodbu pred Sudom u Strazburu u slučaju čija finansijska vrijednost konkretno iznosi oko 107.000 eura.

Ovom prilikom, ministar Nenadić je zastupnicu Skalonjić i pravobranitelja Karića konsultirao vezano za obveze Kantona Sarajevo u ovom smislu i za mogući način isplate, a sve s ciljem da Ministarstvo pravde i uprave što bolje procijeni ukupne efekte postupanja po ovoj odluci Suda u Strazburu, jer je ovo pitanje veoma zahtjevno i izazovno.

„Prihvatanje prijateljske nagodbe za odgovorne u Kantonu Sarajevu podrazumijeva prihvatanje odluke Suda u Strazburu skupa sa sudskim troškovima i pripadajućim kamatama, dok prihvatanje ovakve nagodbe u najmanju ruku podrazumijeva i ispunjenje obveze BiH i istovremeno značajno manje troškove iz Budžeta KS u konkretnom slučaju“, objasnio je ministar Nenadić.

Najavio je da će se ponovno obratiti Visokom sudbenom i tužiteljskom vijeću (VSTV) i nadležnim federalnim vlastima i sudovima u KS, jer na kraju ovog lanca Vlada KS i resorno ministarstvo trpe kolateralnu štetu zbog neefikasnosti pravosuđa, a jedina njihova obveza jeste da isplate apelante u skladu sa Zakonom o sudovima.

Međutim, u jednoj ovakvoj situaciji to vuče značajne konsekvence utoliko što odluke Ustavnog suda glase i na nadležne federalne organe i na sudove kao i na VSTV, dok KS pri tome nema povratne informacije šta su pomenute institucije poduzele u okviru svojih nadležnosti, tako da se konačne obveze i skupi finansijski efekti po odlukama Ustavnog i Suda u Strazburu dodjeljuju Kantonu Sarajevo.

U ovom kontekstu, stav Ministarstva pravde i uprave je da će KS dokle god je moguće izvršavati svoje zakonske i druge obveze, ali i da će u narednom periodu tražiti od VSTV-a, Federalnog ministarstva pravde, Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu da poduzmu sve potrebne mjere iz svojih nadležnosti, kako bi se ove obveze po presudama mogle ravnomjerno raspodijeliti na sve sudionike u ovim procesima, posebno na one koji su najdirektnije odgovorni za efikasnost pravosuđa u KS, a to sigurno nije Vlada KS.