Radni sastanak ministara finansija i pravde i uprave:Halebić i Nenadić za donošenje novih zakona koji će unaprijediti kvalitet života u KS

Na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo doneseni su Amandmani na Ustav KS. U amandmanima su, između ostalog, utvrđene vlastite i zajedničke nadležnosti lokalnih jedinica samouprave, Grada i općina. Dodan je i novi član Ustava u kojem stoji da će Skupština KS kantonalne zakone kojima je uređena lokalna samouprava i pripadnost javnih prihoda uskladiti s donesenim amandmanima i da će se u tim zakonima urediti pitanja nadležnosti i odgovornosti Grada i općina te njihovi međusobni odnosi i način finansiranja.

S tim u vezi, u Ministarstvu finansija je upriličen sastanak resornih ministara, Jasmina Halebića i Marija Nenadića sa saradnicima. Razgovarano je o predstojećim aktivnostima Ministarstva finansija i Ministarstva pravde i uprave u pogledu pripreme Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o pripadnosti javnih prihoda.

Premda Ustav predviđa rok od dvije godine za usvajanje i implementaciju navedenih zakona, na sastanku je dogovoreno blagovremeno formiranje radnih grupa koje će koordinirano raditi na njihovoj pripremi. Iskazana je opredijeljenost za dinamiku izrade i primjene novih zakona koja će poboljšati stabilnost i unaprijediti kvalitet pružanja javnih usluga građanima Kantona Sarajevo.