Prvo radno iskustvo: Studenti Pravnog fakulteta u Sarajevu dobili potvrde o obavljenoj praksi u Zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći KS

Potvrde o obavljenoj studentskoj praksi u Zavodu za pružanje besplatne pravne pomoći Kantona Sarajevo, studentima četvrte godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu uručili su danas direktor ovog zavoda Velija Nuhanović i predsjednica Evropskog udruženja studenata prava Sarajevo Selma Beširević.

Na osnovu Sporazuma o saradnji, potpisanog između Zavoda i ovog udruženja, studentima završnih godina i master studija Pravnog fakulteta omogućeno je obavljanje prakse u trajanju od četiri sedmice u ovom zavodu, tokom ove i naredne dvije godine.

"Studenti imaju priliku da se praktično upoznaju sa svim oblastima prava u kojima se pruža besplatna pravna pomoć građanima, postupcima u našem pravnom sistemu, kao i sa organizacijom i radom Zavoda. Obavljaju radne zadatke u prijemnoj kancelariji, prisustvuju ročištima, izradi nacrta tužbi i rješenja o pružanju besplate pravne pomoći, kao i pisanju podnesaka", naveo je između ostalog direktor Nuhanović. Izrazio je zadovoljstvo zainteresiranošću studenata za učešće u ovom programu edukacije te je pohvalio njihovu angažiranost tokom obavljanja prakse.

Studentica Ajla Džihanić istakla je da će ova praksa značajno doprinijeti njenom budućem stručnom usavršavanju, kao i da je odlična nadgradnja na teoretska saznanja koja studenti stiču na fakultetu. Osim nje, potvrde o prvom radnom iskustvu danas su preuzele i studentice Selma Kaljić i Berina Memić, dok će svoju potvrdu naknadno preuzeti i Dinija Krujeziu.

Proceduru izbora studenata koji  učestvuju u programu provodi Evropsko udruženje studenata prava, a u skladu s iskazanim interesovanjem studenata i rezultatima koje su ostvarili tokom studija.

Predsjednica ovog udruženja Beširević istakla je da im ova saradnja sa Zavodom mnogo znači  jer na Fakultetu nemaju nikakve vidove prakse.

"Svake četiri sedmice po jedan student ovdje obavlja praksu. Zadovoljni smo programom, studenti puno nauče i njihova iskustva su izuzetno pozitivna", istakla je Beširević i izrazila nadu za nastavak uspješne saradnje sa Zavodom.