Premijer Nenadić: Javne nabavke u što većoj mjeri kanalisati putem UNDP-a, radi transparentnosti, efikasnosti i ušteda

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić i šef Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo Erduan Kafedžić razgovarali su danas o aktuelnom stanju u Kantonu, u dijelu koji se odnosi na nadležnosti ovog Ureda.

Tom prilikom, Kafedžić je obavijestio premijera da Ured, u okviru svojih zadaća, prati aktivnosti u svim resorima i institucijama s ciljem poduzimanja eventualnih mjera na prevenciji i zaštiti interesa Kantona.

Premijer Nenadić je istakao važnost djelovanja Ureda i naglasio da će, unatoč brojnim obavezama i aktivnostima, prije svega vezanim za prevenciju i borbu protiv epidemije koronavirusa kao i donošenja mjera za privredu, te drugih redovnih poslova Vlade, nastaviti održavati tempo koordinacije aktivnosti sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom. Kao što je i najavio, svakih sedam do deset dana vršit će redovnu koordinaciju aktivnosti, s ciljem upoznavanja sa stanjem kao i poduzimanjem mjera radi zaštite Kantona od bilo kakvih pojavnih oblika korupcije.

„Razgovarali smo i o procedurama nabavki, o potrebi da se u što većoj mjeri provode kako je to propisano Zakonom o javnim nabavkama, a samo izuzetno i pod uvjetima kako je to navedeno u odgovarajućim instrukcijama Agencije za javne nabavke BiH, primjenjivati određene hitne procedure“, izjavio je premijer Nenadić, ističući da su ključne, odnosno najveće nabavke u KS-u trenutno nabavke medicinske opreme.

Ovom prilikom premijer je upoznao šefa Ureda o načinu uspostave karantena i izolatorija u KS-u, kao i drugim modelima jačanja kapaciteta Vlade KS za davanje odgovora na repatrijaciju državljana BiH iz inozemstva, te s tim u vezi uspostavljanju, po naredbi Štaba civilne zaštite FBiH i federalnog ministra zdravstva, odgovarajućih prostora za karantenu JU „Studentski centar Sarajevo“. Tu je osiguran i prostor za osobe koje su zatečene u kršenju mjere obavezne samoizolacije, što svakako povlači i odgovarajuće resurse i kapacitete Kantona.

Šef Ureda Kafedžić je pohvalio napore Vlade da se nabavke medicinske opreme vrše putem UNDP-a, koji je od strane UN agencija označen kao centralna tačka za nabavke u cijelom svijetu, pa i u BiH. Kako je istakao, na taj način će se sigurno doprinijeti transparentnijoj, efikasnijoj i ekonomičnijoj nabavci.

Premijer Nenadić je najavio također i da će i nabavku od domaćih proizvođača, koliko god to bude moguće, kanalisati putem UNDP-a s obzirom da je ova organizacija već angažirana u tome, ali i zbog podrške domaćoj proizvodnji, kao i racionalnog korištenja resursa Kantona. To će ujedno omogućiti domaćim firmama da uspostave kvalitetne kontakte sa UNDP-om, što će im otvoriti put da neke od svojih proizvoda plasiraju i na inostrano tržište.

Razgovarano je i o procedurama zapošljavanja, davanja saglasnosti na zapošljavanje u javnom sektoru KS ali i o potrebi dostave informacija o postupcima započetih i realizovanih javnih nabavki, o čemu je Ured već tražio informaciju od svih institucija u KS-u.

Premijer Nenadić je ovom prilikom zatražio od Ureda i da se obrati Vladi KS s ciljem jačanja kapaciteta za borbu protiv korupcije.