Premijer Nenadić i ministrica Kustura: Puna podrška radu pravosudnih institucija

Premijer Kantona Sarajevo Mario Nenadić i ministrica pravde i uprave Mersa Kustura održali su danas sastanak sa predsjednicom Općinskog suda u Sarajevu Janjom Jovanović i sudijom Kantonalnog suda u Sarajevu Aminom Begović, u svojstvu zamjenice predsjednice Suda.

Ovom prilikom su razgovarali o aktuelnoj problematici rada i funkcioniranja sudova na području Kantona Sarajevo.

Otvorena su brojna pitanja i teme vezane za funkcioniranje pravosuđa, te su izneseni konkretni problemi sa kojima se sudovi susreću u praksi. Razmotrene su i mogućnosti unapređenja postojećih kadrovskih i materijalnih resursa sudova shodno njihovim potrebama, kako bi se omogućila puna efikasnost postupanja.

Jedan od problema predstavlja spora procedura imenovanja sudija koju provodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine što se u trenutnoj situaciji, kada na oba suda nedostaje 26 sudija, značajno odražava na njihovu ažurnost.

Također, istaknut je problem neadekvatnih prostornih kapaciteta Kantonalnog suda, za čije se rješenje čeka izmještanje Pritvorske jedinice KPZ-a Sarajevo iz zgrade Suda, u okviru projekta koji realizira Federalno ministarstvo pravde u saradnji sa VSTV-om BiH, uz podršku sredstava IPA 2017.

Premijer Nenadić izrazio je zadovoljstvo postignutim nivoom saradnje sa institucijama pravosuđa, te dao punu podršku njihovom radu što ima za cilj postizanje još boljih rezultata u narednom periodu.

Ministrica Kustura naglasila je da je od strane Ministarstva pravde i uprave, u saradnji sa sudovima i nadležnim ministarstvima, planirano pokretanje aktivnosti na rješavanju brojnih pitanja koja direktno utiču na efikasnost rada pravosudnih organa.


Ove aktivnosti tiču se iniciranja neophodnih izmjena, unapređenja postojećeg zakonodavnog okvira, reguliranja sudskih taksi i troškova branilaca u krivičnom postupku, do aktivnosti na unaprijeđenu naplate potraživanja sa kantonalnim javnim preduzećima u oblasti komunalnih usluga, budući da se još uvijek najveći broj predmeta na Općinskom sudu u Sarajevo odnosi na ovu vrstu sporova.