Premijer Konaković, ministri Kazazović, Halebić i Nenadić sa direktorima osnovnih i srednjih škola: Bolje obrazovanje za učenike, veća kontrola troškova i zapošljavanja

Sastanak premijera Kantona Elmedina Konakovića, ministra za obrazovanje, nauku i mlade Elvira Kazazovića te ministara finansija, pravde i uprave Jasmina Halebića i Marija Nenadića sa direktorima svih osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo upriličen je danas sa ciljem upoznavanja i razmjene informacija oko aktuelnih pitanja i procesa u sistemu obrazovanja u KS.

Novi zakoni o osnovnom i srednjem obrazovanju su zaokruženi i kako je najavljeno, narednog mjeseca bi se trebali naći pred zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo. Ocijenjeni kao reformski, ovi zakoni će unaprijediti obrazovni sistem sa više praktične nastave, bolji tretman nadarenih učenika kao i učenika sa posebnim potrebama, uz nastavni proces najvažnije je provođenje kurikularne reforme, sa jasnim ishodom i kompetencijama.

Sa pozicije osnivača, Vlade i Skupštine Kantona, novi zakoni, kako je istakao premijer Konaković, daju nove mogućnosti boljim upravljanjem mnogim procesima koji su dio ovog sistema.

"Do sada smo ovim procesima upravljali samo zakonodavno, sada dobijamo mogućnosti da uvedemo više reda i u drugim segmentima obrazovanja. Proces obrazovanja mora dobivati na kvaliteti, moramo hvatati korak sa naprednijim sistemima, a istovremeno moramo smanjivati prostor za svaku vrstu zloupotrebe, pritisaka, kršenja zadatih standarda. Te procese smo počeli, oni daju rezultate, ali ima još mnogo prostora gdje će trebati zajedničkih napora da se oslobodimo starih praksi" istakao je premijer Konaković.Naglašavajući da nema reformi sa ličnim komoditetom te da samo uz vlasiti primjer možemo tražiti i očekivati da se i drugi tako ponašaju. Vlada je to uradila i dobila dobre rezultate kada je u pitanju kontrola zapošljavanja u javnom sektoru, ukidanjem enormnih direktorskih plaća, veća pažnja na materijalnim i svim drugim troškovima.

Kontrola sistema, racionalizacije i uštede koje se ostvare u ovom sektoru opet će biti u njega usmjerene, na poboljšanje standarda i na povećanja plaća. Nedavno su se one povećale za 2,5 posto, što je, kako ističe premijer, nedovoljno te se i dalje mora poduzimati sve kako bi ti fondovi rasli i bili usmjereni u takve namjene. Tužbe uposlenika su znatno iscrpile te resurse, ali Vlada će uvijek tražiti načine da poboljša uvjete rada svih uposlenih u obrazovnom procesu.

Jedna od obaveza iz Reformske agende je da se novac za javnu potrošnju ne smije povećavati, on se može preusmjeravati i kanalisati, ali bez novih troškova. Prateći posljednje šestomjesečne izvještaje, broj uposlenih u nekim školama i čitavom sektoru raste što je zabrinjavajuće i izlazi iz dogovorenog kursa. Veliki broj bolovanja opterećuje sistem, a kroz najavljene kontorole ovog segmenta doći će se do realnije slike stanja.

"Sa više od 6100 uposlenih u ovom sektoru budžetskom stavkom, zajedno sa visokim obrazovanjem, od 240 miliona godišnje, trećina našeg novca usmjerena je u ovaj sektor. Svaki novi trošak, pojedinačni ili grupni, logikom velikih brojki, itekako je vidljiv i probija zadate okvire. Kroz trezorsko poslovanje vidimo novih 200 novouposlenih što predstavlja problem i to se mora riješiti" potcrtao je ministar Halebić.

Uredba o raspodjeli vlastitih prihoda, koja je stupila na snagu ove godine, odnosi se i na prihode škola od vanrednih ispita i nastave, ali prema riječima direktora, za njenu potpunu primjenu i efekte potrebno je preciznije uputsvo i smjernice kako da škole ove prihode ostvaruju i vraćaju ih kao javne prihode u Budžet KS.

Ministar Kazazović još jednom je podsjetio na odrednice novih zakona i Vladino opredijeljenje da, iako je bilo pojedinačnih otpora ne odustaje od racionalizacije. Standardi tačno određuju uslove matičnosti škole. Tu su učinjeni već neki pomaci, škole su ispoštovale odnos broja učenika i zaposlenih i taj proces će se dovesti do kraja.

Škole ne smiju postati same sebi svrha i to direktno utiče na upisnu politiku. To će se, prema riječima ministra, mijenjati kroz reformu srednjeg obrazovanja, kroz postepeno uvođenje dualnog sistema obrazovanja, kroz polaganje eksterne mature po završetku srednje škole, a sve s ciljem da nam obrazovanje bude kvalitetno i praktično primjenljivo i više usklađeno sa potrebama tržišta.

Kada je riječ o zapošljavanju, kako je naglasio Kazazović, vrlo je bitno donijeti Pravilnik o prijemu uposlenih jer se to, i prema nalazima inspekcija, pokazalo kao rak rana ovog sistema.

"Jedini način jeste primjena jasnih objektivnih kriterija jer svaka subjektivna ocjena pravi štetu" ističe Kazazović.

O poziciji obrazovanja kroz prizmu najavljenih izmjena Ustava Kantona Sarajevo kao i Zakona o lokalnoj samoupravi više je govorio ministar Nenadić naglašavajući da će novi propisi dati jasniju poziciju ovog sektora u smislu nadležnosti i upravljanja.

Procesi i pomaci koji se dešavaju u obrazovnom segmentu rezultat su i dobre saradnje i dijaloga Vlade i sindikata osnovnog i srednjeg obrazovanja. Obje strane ističu važnost dobre i redovne komunikacije, a rezultati toga su nedavno potpisani kolektivni ugovori kao dogovori na kreiranju boljih zakonskih rješenja u ovoj oblasti.