Predstavnici Ministarstva pravde i uprave KS posjetili Zagreb i Rijeku: Preuzeta iskustva o digitalnim rješenjima primjenjivim na Kanton Sarajevo

U cilju priprema za buduće planirane aktivnosti na polju digitalizacije javne uprave, predstavnici Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, predvođeni ministricom Darijom Softić - Kadenić, su u periodu od 5. do 8. decembra 2022. godine posjetili Zagreb i Rijeku, radi upoznavanja sa konkretnim i implementiranim digitalnim rješenjima primjenjive na gradove i regije poput Kantona Sarajevo.

U okviru posjete Zagrebu realiziran je sastanak sa predstavnicima firme GDi Zagreb, koja je strateški partner Gradu Zagrebu, ali i drugim jedinicama lokalne samouprave, kao i županijama u Hrvatskoj u kreiranju digitalnih rješenja. U Gradskoj upravi Grada Zagreba obišli su Odjel za koordinaciju razvoja pametnog grada – Zagreb Smart City, Sektor za strategijske informacije i istraživanja Grada Zagreba, gdje ih je dočekao pomoćnik pročelnika za strategijske informacije i istraživanja, dr.sc. Darko Šiško.

Pored prezentacije konkretnih rješenja, ovom prilikom, razgovarano je općenito o procesu digitalizacije javne uprave, izazovima u okviru tog procesa, te vremenskim okvirima i potrebnim resursima za postizanje prvih vidljivih rezultata na polju digitalizacije javne uprave. 

U četvrtak, 08. decembra 2022. godine kompanija GDi je organizirala konferenciju “Digitalna infrastruktura: Zeleni i energetski učinkoviti gradovi i županije”, na kojoj su prisustvovali i predstavnici Kantona Sarajevo u okviru koje su predstavnici Grada Zagreba, te predstavnici institucija Primorsko-goranske županije prezentirali neka od uspješno implementiranih rješenja digitalizacije, poput upravljanja zelenim površinama, smart upravljanja otpadom, smart city hub-a i drugih tekućih i planiranih projekata digitalizacije javne uprave.