Predstavnici Delegacije EU u BiH i Vlade KS o provođenju Reformske agende: "Reformski procesi u Kantonu Sarajevo su konkretni i vidljivi"

Delegacija Evropske unije u BiH, kako su njeni predstavnici istakli na današnjem sastanku sa premijerom Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem i ministrima Mariom Nenadićem i Jasminom Halebićem, fokusirana je na praćenje aktivnosti iz nekoliko oblasti usvojene Reformske agende. Među njima su ekonomska pitanja, finansije, odnosno bankarski sistem, konkurentnost, socijalna zaštita te vladavina prava i reforma javne uprave.

O tome šta je do sada urađeno i kakvi su planovi u smislu unapređenja procesa u ovim oblastima sadržano je u Akcionom planu o provođenju Reformske agende u Kantonu Sarajevo koji će biti na sjednici Vlade KS razmatran sljedeće sedmice. Veliki broj mjera već je urađen:

"Vladavina prava je ovdje na neki način bila atrofirala. Potezi i mjere Vlade i Skupštine KS su kao prvo ojačali sistem i nadležne institucije što je počelo vraćati vjeru u jačanje pravne države i poštivanje zakona. Upošljavanje 20 novih kantonalnih tužilaca, novih 130 kadeta u jedinicama MUP-a, 30 inspektora , sve su to alati i mjere jačanja sistema i to se već osjeti na terenu", istakao je premijer Konaković.

Zakon o porijeklu imovine nosioca javnih funkcija, koji je trenutno u proceduri, već započeta realizacija sporazuma sa IFC Grupacijom Svjetske banke o aktivnostima i izmjenama propisa u svrhu pojednostavljenja i ubrzanja procedura od dobijanja građevinskih dozvola do registracije firmi, izmjene zakona koji uređuju plaće menadžmenta u javnom i komunalnom sektoru, sve su to već započeti reformski procesi koji će se nastaviti ove i narednih godina.

Nezaobilazno pitanje, kada se govori o vladavini prava je borba protiv korupcije, u svim njenim segmentima. Kanton Sarajevo je donošenjem svog Akcionog plana za borbu protiv korupcije i formiranjem Tima za njegovo provođenje pokazao da hoće i zna uhvatiti se u koštac sa ovim problemom.

Eric Frejabuje, iz Odjela za unutrašnje poslove i javnu sigurnost i Slavomir Goga iz Političkog odjela su objasnili da kroz obilazak svih kantona Delegacija EU u BiH želi saznati kako i na koji način kantonalni nivoi vlasti provode odrednice i zadatke iz Reformske agende.

"Drago nam je kada vidimo da je Kanton Sarajevo odmakao najviše u tim procesima. Reformski procesi u Kantonu Sarajevo su konkretni i vidljivi i vjerujemo da dobra iskustva odavde mogu biti iskorištena i šire",objasnili su predstavnici Delegacije EU u BiH.

Resor pravde i uprave je u ovoj godini planirao izradu nekoliko reformskih zakona. Pored zakona o pravobraniteljstvu, o imovini Kantona, novim zakonima će biti unaprijeđeno nekoliko oblasti:

"Zakonom o državnoj službi u KS i Zakonom o lokalnoj samoupravi želimo na najbolji način urediti važna pitanja: reformu javne uprave i definisanje nadležnosti lokalnih zajednica i Kantona. Neće to biti lak zadatak, al' imamo dovoljno hrabrosti i znanja, samo je pitanje dinamike. Nedostatak koordinacije sa višim nivoima vlasti često usporava procese. Pozivamo i vas da pomognete da ti procesi budu lakši i češći, vjerujemo, da bi tada mnoge stvari išle puno brže", naglasio je ministar pravde i uprave Mario Nenadić na današnjem sastanku sa predstavnicima Delegacije EU u BiH.