Potrebno ispuniti sve preduslove: Odgađa se rok primjene Uredbe o kontroli javnih nabavki

Vlada Kantona Sarajevo je, na jučerašnjoj sjednici, donijela Uredbu o izmjeni Uredbe o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo.

Izmjenom Uredbe odgađa se početak primjene Uredbe do 01.01.2021. godine, umjesto ranije propisanog roka od 01.03.2020. godine. 

Naime, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, kao predlagač ove Uredbe, zaprimilo je inicijativu Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo o proloniranju početka primjene Uredbe do 01.01.2021. godine, zbog toga što se do roka kada je trebalo otpočeti sa primjenom Uredbe, 01.03.2020. godine, nisu ispunili preduslovi za početak primjene Uredbe, navedeni u članu 54. Uredbe, odnosno:

-nije usvojen Akcioni plan za provođenje ove Uredbe, od strane Vlade Kantona Sarajevo, a rok za isto je bio 30 dana od stupanja na snagu Uredbe,

-nije usvojen akt kojim se regulišu uslovi i način polaganja ispita za kandidate za Listu eksperata iz člana 5. stav (4) Uredbe, od strane Vlade Kantona Sarajevo, a rok za realizaciju ove aktivnosti je bio tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe, te

-nije uspostavljena Lista eksperata od strane Vlade Kantona Sarajevo, u propisanom roku od pet mjeseci.

Također, u inicijativi Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS je navedno da trenutno nije kadrovski kapacitiran, jer ima zaposlenih samo osam izvršilaca, od sistematizovanih 23 izvršioca u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji Ureda. Iz svih navedenih razloga, Ured je inicirao proloniranje početka primjene Uredbe do 01.01.2021. godine, kako bi se ranije pobrojane aktivnosti mogle blagovremeno izvršiti.

“S obzirom da je Uredbom, kao kontrolor javnih nabavki u Kantonu Sarajevo određen Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, Ministarstvo pravde i uprave je ocijenilo opravdanom dostavljenu inicijativu Ureda i pripremilo prijedlog izmjene Uredbe o kontroli javnih nabavki u svim institucijama čiji je osnivač Kanton Sarajevo, a kojom se prolongira početak primjene Uredbe do 01.01.2021. godine, te je uputilo Vladi Kantona Sarajevo na donošenje”, naveli su iz Ministarstva pravde i uprave.