Pokrenuta realizacija inicijative Kantona Sarajevo i Općine Centar: Osigurana inicijalna sredstva za realizaciju projekta ponovne izgradnje Austrijske kuće

Ponovna izgradnja Austrijske kuće na lokalitetu Ciglana tema je o kojoj se danas na sastanku organiziranom na inicijativu Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo razgovaralo sa predstavnicima Općine Centar, Pravobranilaštva i Zavoda za izgradnju KS.

Ovom prilikom, ministar pravde i uprave KS Mario Nenadić je pozvao sve aktere današnjeg sastanka na razmjenu informacija o već realiziranim aktivnostima u vezi sa ovim pitanjem.

Općina Centar izdvojila je inicijalna sredstva od 50.000 KM iz Budžeta za ovu godinu iz kojih će biti dodijeljena nagrada pobjedniku konkursa, čije idejno rješenje za ovoj projekt bude proglašeno najboljim. Nakon toga uslijedit će i izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju ovog objekta.

Direktorica Zavoda Ljiljana Pelidija i pravobranilac KS Kemal Karić kazali su da je lokacija na kojoj se nalazila Austrijska kuća u zemljišne knjige upisana kao vlasništvo Zavoda za izgradnju KS, jer je građevinska dozvola bila ranije izdata upravo Zavodu.  U isto vrijeme stanje u zemljišnim knjigama i katastru se u ovom trenutku ne slažu i to je jedna od prioritetnih aktivnosti koje će se rješavati u narednom periodu, najavili su.

Ministar Nenadić informirao je prisutne o inicijativama Ministarstva i Kantona Sarajevo, ali i Vijeća nacionalnih manjina koje je predložilo konačnu namjenu objekta, a sa čim su se svi složili, te ovaj objekt stavili u funkciju Kuće nacionalnih manjina i Centra za zdravo odrastanje djece.

„Kuća nacionalnih manjina je neophodna, jer trenutno u Kantonu Sarajevo žive pripadnici 19 nacionalnih manjima kojima svakako treba dati odgovarajući prostor za njihov rad i funkcioniranje. S druge strane Centar za zdravo odrastanje djece je nešto što također treba Općini, tako da je inicijativa po ovom pitanju došla sa više adresa“, objasnio je ministar Nenadić.

Nakon što se ova pitanja riješe, izvršit će se vještačenja nad vrijednostima ulaganja svake vrste, od projektne dokumentacije, vlasništva zemljišta i drugih ulaganja, a što će biti osnov za konačno definisanje vlasničkih odnosa nad ovim važnim objektom.

Na kraju sastanka najavljeno je održavanje redovnih sastanaka nad ovim aktivnostima kako bi se u toku ove godine riješili administrativni i drugi neophodni preduslovi za početak gradnje s ciljem da već u 2018. godini objekt bude stavljen u punu funkciju.