Podići standarde i unaprijediti uslove rada u oblasti državne službe i namještenika

Položaj uposlenih u javnom sektoru, državnoj službi i namještenicima u Kantonu Sarajevo s posebnim akcentom na zaposlene u sektoru unutrašnjih poslova bio je povod današnjeg sastanka ministra pravde i uprave KS Marija Nenadića sa saradnicima Indirom Šulović i Hasanom Zemanićem sa predsjednikom Upravnog odbora Sindikata policije Mirzom Hadžiabdićem.

Ovom prilikom, predjednik Hadžiabdić informisao je ministra da ovaj sindikat zastupa interese oko 2.000 osoba, od čega je 1.500 policijskih službenika i 500 državnih službenika i namještenika. Tokom sastanka, posebno je bilo riječi o potrebi ujednačavanja položaja zaposlenih u ovoj grani javnog sektora u Kantonu Sarajevo sa drugim uposlenim u tom sektoru na ostalim nivoima vlasti.

Ministar Nenadić je upoznao prisutne da je resorno ministarstvo od stupanja na snagu Zakona o državnoj službi usvojilo još deset podzakonskih akata kojima je ova oblast uređena na jedinstven način u BiH, a sad služi kao model kojim se mnogi rukovode.

Predstavnici sindikata su istakli da nakon što je tokom prošle i ove godine unaprijeđen standard zaposlenih u obrazovanju, zdravstvu, policijskih službenika, a danas je potpisan i Kolektivni ugovor i za oblast komunalne privrede, još uvijek je ostalo neriješeno pitanje podizanja standarda i unapređenje uslova rada  državnih službenika i namještenika.

“Uskoro ističe kolektivni ugovor, evidentne su i poteškoće za usaglašavanje konačnih rješenja, jer postoje tri reprezentativna sindikata državnih službenika u KS, što predstavlja dodatni izazov za konačno usaglašavanje stavova u ovoj oblasti”, pojasnio je ministar Nenadić.

Učesnici sastanka izrazili su nadu da će uskoro biti unaprijeđen položaj i regulativa u pomenutoj oblasti, što će stvoriti uslove za uspostavu efikasne, profesionalne i ekonomične državne službe  u javnom sektoru Kantona Sarajevo.

Na kraju sastanka, zaključeno je kako je potrebno nastaviti razgovore sa premijerom Kantona Sarajevo Elmedinom Konakovićem i ministrom finansija Jasminom Halebićem i svim onima koji imaju uticaj na rješavanje ovog pitanja, a stav i ministra i sindikata je da interes za to postoji.