Počela najveća ustavno-pravna reforma: Skupština Kantona Sarajevo usvojila amandmane na Ustav Kantona Sarajevo

Skupština Kantona Sarajevo usvojila je amandmane na Ustav Kantona Sarajevo kojima su utvrđene vlastite nadležnosti Grada Sarajeva kao jedinice lokalne samouprave i način finansiranja jedinica lokalne samouprave u Kantonu.

Ministar pravde i uprave KS-a Mario Nenadić potvrdio je da se usvajanjem amandmana vrši i usaglašavanje s nadležnostima Grada utvrđenim članom VI A Ustava Federacije BiH,i provodi odluka Ustavnog suda BiH o konstitutivnosti sva tri naroda na teritoriji FBiH.

Također su utvrđeni službeni jezici i pisma u Kantonu Sarajevo, uređen sastav i mandat Gradskog vijeća, imovina jedinica lokalne samouprave, rokovi za implementaciju amandmana i preuzimanje nadležnosti od jedinica lokalne samouprave.

Nadležnosti se odnose i na održavanje javne čistoće i upravljanje čvrstim otpadom, snabdijevanje prirodnim gasom, daljinsko grijanje, organiziranje i unapređenje gradskog javnog prijevoza.

Ministar Nenadić je istakao da je ovo prvi korak, da Ustav ne rješava sve probleme, ali da stvara uvjete za implementaciju presude Ustavnog suda FBiH, a koji je potvrdio višestruku povredu prava lokalnih zajednica na lokalnu samoupravu od Kantona Sarajevo.

Naglasio je da su ponuđena dobra rješenja, te najavio nastavak aktivnosti na daljnjem administrativno-pravnom uređenju Kantona donošenjem niza zakona među kojima su zakoni o lokalnoj samoupravi, pripadnosti javnih prihoda, imovini Kantona.

Amandmane od L do LVII (50-57) pripremili su Ministarstvo pravde i uprave i Vlada KS-a, i to u skladu s Ustavom Federacije BiH i presudama Ustavnog suda FBiH, Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o principima lokalne samouprave u FBiH.

Njima je pored ostalog utvrđeno da se Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, kao konstitutivnim narodima, pojedinačno garantuje minimum od 20 posto u Gradskom vijeću, a pripadnicima ostalih, najmanje dva mjesta bez obzira na izborne rezultate.

Ministar Nenadić je zastupnicima Skupštine KS-a i Vladi KS-a zahvalio na saradnji i što su ukazali na važnost donošenja amandmana te da je ovo prvi korak u jednoj od najvećih poslijeratnih ustavnopravnih reformi u KS-u.