Organizacija obuka za uposlenike KS putem Agencije za državnu službu FBiH

Ministrica pravde i uprave Kantona Sarajevo Mersa Kustura i njeni saradnici održali su jučer sastanak sa direktorom Agencije za državnu službu Refikom Begićem.

Tema sastanka bila je saradnja Kantona Sarajevo sa Agencijom u provođenju konkursnih procedura za prijem u radni odnos državnih službenika sa područja Kantona Sarajevo, provođenje obuka za potrebe organa uprave u KS-u, te nastavak finansijske podrške Agenciji.

Direktor Begić je ovom prilikom izvijestio ministricu Kustura o trenutnom broju konkursa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika sa područja Kantona Sarajevo koji se nalaze u proceduri, kao i o ugovorima sa volonterima koji su angažovani u Agenciji putem Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

Dogovorena je saradanja Ministarstva i Agencije u organizaciji obuka za uposlenike KS, prvenstveno u oblasti provođenja javnih nabavki.