Okrugli sto o Zakonu o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo: Nastaviti tražiti optimalna rješenja u razgraničenju nadležnosti

O Zakonu o lokalnoj samoupravi, tačnije o radnom materijalu prijedloga ovog Zakona održan je danas okrugli sto gdje su predstavnici Kantona Sarajevo, općina na području Kantona i Grada Sarajeva diskutovali o ponuđenim rješenjima koja se odnose na razgraničenja nadležnosti između Kantona i jedinica lokalne samouprave na području Kantona. Skupština Kantona Sarajevo utvrdila je ranije nacrt ovog Zakona, a široka javna rasprava koja je trajala tri mjeseca naznačila je mnoga pitanja i dileme na koje ovaj Zakon treba dati odgovore.
U saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, današnji okrugli sto bio je prilika za diskusije i stvaranje koncenzusa sa svima na koje se ovaj Zakon odnosi. Današnja rasprava je pokazala da su i, pored iskazanih napora i dostignutog stepena usaglašenosti, još mnoga pitanja ostala sporna. Iz tih razloga mišljenje je većine učesnika u današnjoj diskusiji da se o Zakonu mora i treba još razgovarati, te da je bez obzira što se kasni u njegovom donošenju tj. usaglašavanju sa Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH, potrebno još tražiti odgovarajuća rješenja jer specifičnost organizacije Sarajeva, kao Kantona, Grada i gradskih i vangradskih općina, to na neki način i zahtijeva.
"Uvjeren sam da će ovaj Zakon, kada dođemo do njegove optimalne forme, potvrditi opredjeljenost Vlade Kantona Sarajevo za provođenje Evropske povelje o lokalnoj samoupravi i pozicionirati jedinice lokalne samouprave da na efikasan i ekonomičan način omoguće građanima, čiji su interesi najneposrednije vezani za loklanu vlast, ostvarivanje njihovih prava i obaveza", naglasio je premijer Kantona Sarajevo Fikret Musić prilikom današnjeg obraćanja učesnicima ovog okruglog stola.