Novim zakonskim rješenjima u Kantonu Sarajevo unaprijeđen položaj nacionalnih manjina

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić održao je sastanak sa predstavnicima Vijeća nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo Davorom Ebnerom i Mirzom Redžićem.

Tema razgovora bile su aktivnosti koje Kanton Sarajevo i Općina Centar provode s ciljem osiguranja prostora za rad ovog vijeća u objektu nekadašnje Austrijske kuće. Predstavnici Vijeća zahvalili su na tim, ali i drugim aktivnostima koje Ministarstvo pravde i uprave poduzima s ciljem uređenja pravne materije koja se tiče ostvarivanja prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo.

Kako je istaknuto, Zakonom o dopuni Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina u Kantonu Sarajevo, usvojenim na posljednjoj sjednici Skupštine KS, riješena su neka od ključnih pitanja, a prije svega pitanje imenovanja predstavnika nacionalne manjine u Vijeću, u situaciji kada u Kantonu Sarajevo postoje registrirana dva ili više udruženja iste nacionalne manjine a ne mogu se dogovoriti oko zajedničkog predstavnika. Novim zakonom predviđeno je da u takvoj situaciji delegata nacionalne manjine u Vijeće predlaže udruženje koje ima veći broj registrovanih članova te nacionalne manjine. U slučaju da udruženja imaju isti broj registrovanih članova, delegata predlaže udruženje koje je prvo registrovano sa sjedištem na teritoriji Kantona.

I  nedavno usvojeni amandmani na Ustav KS  značajno su unaprijedlili status ove populacije, a posebno kada je riječ o korištenju njihovog  jezika i pisma ali i nekih drugih  prava, istaknuto je ovom prilikom.