Na sastanku ministra Nenadića sa predstavnicima Sindikata: Nastavljeno usaglašavanje teksta Zakona o plaćama i naknadama u Kantonu Sarajevo

Usaglašavanje teksta Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo tema je o kojoj je ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić sa saradnicima održao sastanak sa predstavnicima Samostalnog sindikata kantonalnih državnih službenika i namještenika koje je predvodio njihov predsjednik Elvis Zornić.

Ovom prilikom, ministar Nenadić je upoznao predstavnike pomenutog Sindikata da Ministarstvo pravde i uprave KS podržava njihove napore za ostvarivanje i zaštitu prava kantonalnih državnih službenika i namještenika kao i izjednačavanje njihovih prava sa pravima drugih koji u javnom sektoru obavljaju iste ili slične poslove.

„Nakon prethodnog sastanka sa vama vezanog za istu temu, obavio sam određene konsultacije sa svim ostalim resorima unutar Vlade KS, Ministarstvo je spremno da ide korak dalje u smislu usaglašavanja odredbi ovog zakona“, najavio je ministar Nenadić te dodao da su prečišćena i usaglašena još dva ili tri pitanja, a sve s ciljem konačnog usaglašavanja teksta ovog zakona.

Kao pitanja koja je u nastavku razgovora neophodno dodatno usaglasiti, preostalo je konačno utvrđivanje pitanja paušala, ali i pitanje načina utvrđivanja osnovice na godišnjem nivou i boda za izračun plata za državne službenike i namještenike.

Ovaj sastanak je ministar Nenadić iskoristio da predstavnike Sindikata upozna sa aktivnostima Federalnog ministarstva pravde i Agencije za državnu službu koji trenutno okupljaju širi krug aktera koji vrše svoju djelatnost u javnoj službi na području Federacije Bosne i Hercegovine, a koji namjeravaju da osiguraju jedinstven propis o javnoj službi u FBiH.

Vezano za ovu temu, ministar je naglasio da je tokom čitave svoje karijere, a posebno obavljanja  poslova u Ministarstvu pravde i uprave, uvijek stajao iza unificiranih rješenja kako za područje čitave Bosne i Hercegovine tako i za prostor FBiH, vodeći računa o njenim ustavno-pravnim rješenjima.

„Kanton Sarajevo će uvijek imati razumijevanja za ovakve zajedničke aktivnosti koje trebaju da u većoj mjeri osiguraju, ovaj put, jedinstvo državne službe odnosno jedinstvo javne službe na području FBiH, a koje će se između ostalog ogledati u jedinstvenim i jednakim pravima državnih službenika i namještenika i drugih koji rade u javnom sektoru u FBiH“, kazao je ministar Nenadić. Naglasio je da su to aktivnosti koje se vode u Federaciji BiH, kao i da Kanton Sarajevo za sada ima samo konsultativnu ulogu u ovom procesu.