Na 80. sjednici Vlade Kantona Sarajevo: Predložen rok primjene zakona o komunalnim djelatnostima i komunalnoj čistoći u trajanju od 24 mjeseca

Vlada Kantona Sarajevo je na današnjoj sjednici utvrdila prijedloge zakona o komunalnim djelatnostima i komunalnoj čistoći, i time predložila rok njihove primjene u trajanju od 24 mjeseca, odnosno do usvajanja zakona o lokalnoj samoupravi KS čija izrada i priprema je već pokrenuta, a koja zavisi i od skupštinskog usvajanja amandmana na Ustav KS.

Svoju saglasnost Vlada je dala i na Program rada i Finansijski plan Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju i očuvanje grobalja šehida i poginulih boraca, memorijalnih centara i spomen obilježja žrtava genocida za tekuću godinu. Također je saglasnost dala i na programe rada kao i finansijske planove za ovu godinu 13 zdravstvenih ustanova, i to: Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu, Javne ustanove Opća bolnica “Prim. dr. Abdulah Nakaš”, Psihijatrijske bolnice KS, Javne ustanove Dom zdravlja KS, kantonalnih zavoda za hitnu medicinsku pomoć, za medicinu rada, za sportsku medicinu, za zaštitu zdravlja studenata Univerziteta u Sarajevu, za javno zdravstvo, za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva, za zdravstvenu zaštitu zaposlenika MUP-a KS, za bolesti ovisnosti, te Javne ustanove “Apoteke Sarajevo”.

Vlada je podržala Izvještaj o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo za prošlu godinu.

Prihvaćen je i Izvještaj o provođenju Zakona o novčanim podsticajima u poljoprivrednoj proizvodnji na području KS za prošlu godinu. Prema riječima ministra privrede Muharema Šabića, za ovu namjenu je u prošloj godini izdvojeno 0,5 posto od ukupnih sredstava Budžeta KS za 2016. godinu, što je precizno iznosilo 3.215.000 KM.

Na današnjoj sjednici Vlada je razriješila dužnosti predsjednika Skupštine KJP „ZOI '84“ Nusreta Palavru koji je dao ostavku, a na njegovo mjesto imenovala za vršioca dužnosti predsjednika Edina Trklju.

Svi ovi materijali su odmah upućeni u skupštinsku proceduru, kako bi bili razmatrani na sljedećoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo zakazanoj za 26. april ove godine.