Ministarstvo pravde i uprave KS osiguralo sredstva za jačanje kapaciteta Odbora državne službe za žalbe FBiH i federalne Agencije za državnu službu

Ministar pravde i uprave Kantona Sarajevo Mario Nenadić razgovarao je sa predsjedavajućim Odbora državne službe za žalbe Federacije BiH Perom Matijevićem, te ovom prilikom još jednom podsjetio da nije došlo do promjene njegovog stava po pitanju jedinstva državne službe Federacije BiH.

"Prilikom donošenja Zakona o državnoj službi poznato je da sam insistirao da Kanton Sarajevo, kao najveći kanton, nikada ne prednjači u procesu razgradnje sistema državne službe, nego naprotiv, činili smo sve da očuvamo njeno jedinstvo, koordinaciju i gdje je god to moguće i prihvatljivo učestvujemo u subkoordinaciji između Federacije, kantona, Grada i općina", istakao je ministar Nenadić.

Zakon o državnoj službi KS usvojen je 2016.godine, te je ministar Nenadić informisao predsjedavajućeg Matijevića kako državna služba funkcionira vrlo solidno prema tom novom zakonu.

Nakon donošenja ovog zakona u oblasti državne službe usvojeno je oko 15 podzakonskih akata kojima su uređene razne procedure prijema, unapređenja, vođenja disciplinskog postupka i drugih koji su vezani za državnu službu.

Po riječima ministra Nenadića, postoje određeni zastoji prilikom rješavanja žalbi u drugostepenom postupku, a koja se vode protiv rješenja i nadleženih institucija kada se radi o državnim službenicima u KS.

Ni predsjedavajući Matijević još uvijek nije zadovoljan dinamikom rješavanja žalbi koje pristužu u njihov odbor.

"Imamo predmete koje smo zatekli, a svakodnevno pristižu novi. Kapaciteti kojima raspolažemo nisu dovoljni, jer uprkos velikom broju predmeta oni su ostali nepromijenjeni, što stvara dodatne probleme u našem funkcioniranju", naglasio je Matijević.

Ministar Nenadić je poručio kako su resorno ministarstvo i Vlada Kantona Sarajevo spremni da transferišu Odboru za žalbe budžetska sredstva koja su namijenjena za njihov rad.

Upravo zbog te činjenice, predsjedavajući Matijević zahvalio se ministru Nenadiću što je putem Vlade i Skupštine KS osigurao sredstva u iznosu od 35 hiljada KM.

Ona su namijenjena za jačanje kapaciteta Odbora za žalbe i Agencije za državnu službu FBiH i to za poslove koji se rade za Kanton Sarajevo.

Tokom sastanka, dogovorene su procedure, te je ministar Nenadić najavio da će pomenuta sredstva biti uplaćena odmah, a obaveza predsjedavajućeg Matijevića je da redovno informiše ministra o realizaciji tih sredstava.